Waarderingsactie voor mantelzorgers in Deurne

31 augustus 2016

Gemeente Deurne en de LEVgroep organiseren in het najaar van 2016 opnieuw de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers. In de week van 10 november, “de Dag van de mantelzorg”, zullen mantelzorgers in het zonnetje gezet worden. Dit als waardering voor alle zorg en ondersteuning die zij bieden aan zorgvragende inwoners van gemeente Deurne. Wie komt in […]

Lees meer »

Schuren

28 augustus 2016

Jaar C, 22e zondag door het jaar, 28 augustus 2016 Sirach 3, 17-18.20.28-29, Hebreeën 12, 18-10.22-24a en Lucas 14,1.7-14 Wie ben je en wie wil je zijn? De Januskop van de hand van Trees de Kruijf-Swart in de expositie ‘Reflectie’ in de Deurnese St. Willibrorduskerk geeft de worsteling met die vragen weer. Een Januskop is […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 103

26 augustus 2016

Het lege graf (Matteüs 16) Op Paasmorgen zitten de apostelen op een dood spoor in hun wanhopige vergadering. Dat het zóò met Jezus moest aflopen! Ze zijn verslagen, zonder hoop. Na de kruisdood heeft de Jezusbeweging geen schijn van kans meer. Maar de vrouwen zijn alweer op weg naar het graf; zij kunnen niet stil […]

Lees meer »

De eerste honderd dagen

24 augustus 2016

Op 22 augustus 2016, precies 100 dagen na zijn installatie als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch, verscheen onderstaande column van monseigneur bisschop Gerard De Korte in het Nederlands Dagblad en op de website van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Reisverslag Vandaag is het precies honderd dagen na mijn installatie als bisschop van ’s-Hertogenbosch. In de afgelopen maanden […]

Lees meer »

Deur

21 augustus 2016

Jaar C, 21e zondag door het jaar, 21 augustus 2016 Jesaja 66, 18-21, Hebreeën 12, 5-7.11-13 en Lucas 13, 22-30 In de expositie ‘Reflectie’ staat een oud, verweerd deurkozijn. Het dateert uit 1715 en komt uit de boerderij ‘de Hees’ in Vlierden. De bewoners waren in die tijd kleiner dan de doorsnee mens nu. Je […]

Lees meer »

Maria’s zomergewaad

20 augustus 2016

De Paramentengroep houdt zich de komende tijd bezig met het ontwerpen en maken van een zomergewaad voor de staakmadonna in de St. Willibrorduskerk. Dit zomergewaad wordt voor een groot deel geborduurd. Hebt u nog borduurgaren dat u niet nodig hebt, of weet u van anderen dat zij hun voorraad borduurgaren niet gebruiken: de Paramentengroep kan […]

Lees meer »

Oecumenische activiteiten

16 augustus 2016

Ook komend seizoen organiseren de Protestantse Gemeente Deurne en de Parochie Heilige Willibrord Deurne weer een groot aantal gezamenlijke activiteiten. In de brochure en op deze website vindt u het programma, waarin ook de regionale oecumenische activiteiten zijn opgenomen. De eerste activiteit is de film Still Alice, die we op zondag 4 september 2016 om […]

Lees meer »

De vrouw en de draak

15 augustus 2016

Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2016 Openbaring 11,19a; 12, 1-6a.10ab en Lucas 1, 39-56 In 1936 heeft Hendrik Wiegersma in eigen beheer een boek uitgegeven met de tekst van de Openbaring van Johannes, de Apocalyps, geïllustreerd met zestig prenten van zijn hand. Bij het samenstellen van de tentoonstelling ‘Reflectie’ in de Deurnese St. Willibrorduskerk werd ik […]

Lees meer »

De wereld in je hand

14 augustus 2016

Jaar C, 20e zondag door het jaar, 14 augustus 2016 Jeremia 38, 4-6.8-10, Hebreeën 12, 1-4 en Lucas 12, 49-53 “Ze hebben de wereld in hun hand,” zei frater Leo van de Weijer. Hij was weer enkele weken in Nederland. Net als twee jaar geleden namen we even de tijd om bij te praten. In […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 102

12 augustus 2016

De Piëta in New York Op 11 september 2001 werd de aanslag gepleegd op de Twin Towers, het Wereldhandelscentrum in New York. Terroristen vlogen met gekaapte vliegtuigen de twee wolkenkrabbers binnen en veroorzaakten een ramp van ongekende omvang. Een paar duizend mensen verloren het leven. Enkele dagen was op de televisie niets anders te zien […]

Lees meer »
1 2