Bijbelse beelden 103

26 augustus 2016

Het lege graf (Matteüs 16)

Op Paasmorgen zitten de apostelen op een dood spoor in hun wanhopige vergadering. Dat het zóò met Jezus moest aflopen! Ze zijn verslagen, zonder hoop. Na de kruisdood heeft de Jezusbeweging geen schijn van kans meer.

Maar de vrouwen zijn alweer op weg naar het graf; zij kunnen niet stil blijven zitten. Zij zijn met balsem en kruiden op weg naar het graf; niet dat ze daar veel mee kunnen doen; het is meer een machteloos gebaar van liefde.

Tot hun verbazing vinden ze de grafkelder open; de steen is weggerold. En in plaats van de soldaten, die het graf bewaakten, staat er een engel, die hen geruststelt: “Vreest niet. Jullie zoeken de Levende bij de doden. Hij is niet hier; Hij is verrezen!”

Marcus zegt, dat de vrouwen in paniek wegvluchtten en tegen niemand iets zeiden. Lucas verandert dat: de vrouwen brachten de boodschap van de engel over aan de apostelen, maar die geloofden hen niet; het leek hun beuzelpraat.

Als Gods kracht doorbreekt in onze werkelijkheid, staan wij mensen perplex. Dat is de eerste reactie op het lege graf.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj