Bijbelse beelden 18

18 oktober 2014

De druivensjouwers (Numeri 13) De tocht door de woestijn was vreselijk zwaar; eindeloos zeulde het volk in de barre hitte door het woestijnzand. De vreugde om de bevrijding uit Egypte sloeg om in wanhoop: zou men ooit het beloofde land bereiken? Toen ze de moed dreigden te verliezen, zond Mozes twaalf verspieders vooruit om vast […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 17

17 oktober 2014

Bevrijdende woorden van de Sinaï (Exodus 20 en 32) Het was een plechtig moment, een indrukwekkende gebeurtenis, toen Mozes de Tien Woorden van God ontving op de berg Sinai. Het volk beneden hoorde de donderslagen, het geschal van bazuinen. Ze zagen bliksemschichten en de rokende berg. Mozes ontving de twee stenen tafelen met de Tien […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 16

16 oktober 2014

Mozes als middelaar (Exodus 17) Op hun tocht door de woestijn werden de Israëlieten herhaaldelijk aangevallen door stammen, die daar woonden en die niets moesten hebben van die vreemdelingen. Zo trok Amalek op tegen Israël en het werd een hevige veldslag. Mozes stond op een berg en bad met opgeheven armen. Als hij ze van […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 15

15 oktober 2014

De bronzen slang (Numeri 21) De barre woestijntocht duurde te lang. Het volk kreeg honger en werd geteisterd door tegenslagen. Ze begonnen te mopperen tegen Mozes: “Je had ons beter in Egypte kunnen laten; daar waren we wel slaven, maar we kregen tenminste te eten. Hier komen we om van honger en dorst.” Dit gemopper […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 14

14 oktober 2014

Exodus uit Egypte (Exodus 14-15) Mozes ging naar Farao en bracht Gods boodschap over: “Let my people go!” Er waren tien plagen over Egypte nodig om Farao zover te krijgen: het water van de Nijl werd rood als bloed; het land werd geteisterd door muggen, kikkers en steekvliegen; daarna volgden de veepest, zweren, hagel en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 13

13 oktober 2014

Het brandende braambos (Exodus 3) Mozes zou de grote leider van het Godsvolk worden, en dus kreeg hij naar joodse gewoonte een prachtig roepingsverhaal. Zoals Noach de zondvloed overleefde in zijn ark, zo overleefde Mozes de moordpartij van Farao in zijn biezen mandje in de Nijl. Hij werd daar gevonden door de prinses, die hem […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 12

12 oktober 2014

Jozef, verworpen en verheven (Genesis 37 en 45) Vader Jacob had 12 zonen; de bekendste is Jozef, de zoon die zijn lievelingsvrouw Rachel hem schonk in zijn ouderdom. De Jozefcyclus vormt het laatste kwart van Genesis en wordt een hoogtepunt van de wereldliteratuur genoemd. Vondel heeft de Jozefverhalen prachtig herverteld in twee toneelstukken; Rembrandt heeft […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 11

11 oktober 2014

Jacobs worsteling met God (Genesis 32) Op zijn vlucht kwam Jacob terecht bij zijn oom Laban; en daar werd de bedrieger bedrogen. Want oom Laban stemde wel in met het huwelijk van Jacob met zijn mooie dochter Rachel, maar op voorwaarde dat Jacob zeven jaren voor hem zou blijven werken. Jacob was smoorverliefd op Rachel. […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 10

10 oktober 2014

De Jacobsladder (Genesis 28) Jacob werd aartsvader door bedrog. Zijn oudere broer Esau zou de oude en blinde Isaac opvolgen en de aartsvaderlijke zegen van hem ontvangen. Maar met hulp van moeder Rebekka was Jacob hem voor. Hij kwam bij zijn vader in de kleren van Esau en deed zich voor als zijn broer en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 9

9 oktober 2014

Abrahams offer (Genesis 22) Je kunt niet zeggen, dat God het Abraham gemakkelijk heeft gemaakt. Abraham had gehoorzaamd aan Gods opdracht: “Ga weg uit je land, keer het huis van je vader de rug toe en vertrek naar het land dat ik je wijzen zal. Ga!” Abraham verliet alles wat hem vertrouwd en dierbaar was. […]

Lees meer »