Overweging: Zwart-wit

28 juni 2015

Jaar B, 13e zondag door het jaar, 28 juni 2015 Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24 en Marcus 5, 21-24.35b-43 De expositie in de St. Willibrorduskerk Deurne gaat dit jaar over dood en leven. Van oudsher is de kleur van dood en rouw zwart, die van vreugde en leven wit. Het zwart overheerst in de tentoonstelling: […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 48

26 juni 2015

De oude Simeon zag het heil (Lucas 2) Op de 40e dag na de geboorte van Jezus gingen Maria en Jozef met Hem naar de tempel om Hem aan God op te dragen. Zo stond het in de Wet van Mozes. Ze troffen daar de oude Simeon aan, een vrome man, die Israëls vertroosting verwachtte. […]

Lees meer »

Overweging: Somewhere

21 juni 2015

Jaar B, 12e zondag door het jaar, 21 juni 2015 Marcus 4, 35-41 Er is een lied dat als het ware met me mee gaat door het leven. Soms denk ik er lange tijd niet aan, dan duikt het opeens weer op, ogenschijnlijk toevallig, maar toeval bestaat niet. Ik leerde het kennen tijdens een van […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 47

19 juni 2015

Drie koningen kwamen van verre (Matteüs 2) De Wijzen uit het Oosten vonden de pasgeboren Koning niet in de paleizen van Jeruzalem; hun zoektocht eindigde in het open veld van Bethlehem. Alsof de evangelist wil zeggen: de echte geschiedenis wordt niet gemaakt in de machtscentra, Jeruzalem of Rome, Washington of Moskou; maar in een uithoek […]

Lees meer »

Overweging: Zaadje

15 juni 2015

Jaar B, 11e zondag door het jaar, 14 juni 2015 Ezechiël 17, 22-24, 2 Korintiërs 5, 6-10 en Marcus 4, 26-34 Vandaag horen we in het evangelie hoe Jezus spreekt over het Koninkrijk van God. In andere Bijbelvertalingen wordt gesproken over ‘De Nieuwe Wereld’. Wat is dat Koninkrijk van God of die Nieuwe wereld? Jezus […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 46

13 juni 2015

Gods menslievendheid (Lucas 2, Matteüs 2) De blijde boodschap van de Kerstnacht is: onze God is niet dood, zoals in de vorige eeuw beweerd werd. Onze God is niet kwaad of hardvochtig, zoals in onze jeugd werd verteld. God is geen scrupuleuze boekhouder, zoals Hij ons werd voorgesteld. Nee, God is menslievend. Hij houdt van […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 45

7 juni 2015

Geen plaats in de herberg (Lucas 2) Een sympathieke afbeelding van de herbergier van Bethlehem. Meestal werd hij gezien als een harteloze zakenman, die al gauw in de gaten had, dat er niets te verdienen viel aan dat arme stel voor zijn deur. Maar hier wordt hij afgebeeld als een behulpzame en begripvolle man, die […]

Lees meer »

Overweging: Encounter

Sacramentsdag Exodus 24, 3-8, Hebreeën 9, 11-15 en Marcus 14, 12-16.22-26 “Het schilderij “De aardappeleters” is een van de bekendste werken van Vincent van Gogh. In het ‘Vincentre’, een informatiecentrum/museum rond het verblijf van de beroemde schilder in Nuenen, ontdekte ik dat de kunstenaar dit schilderij in Nuenen heeft geschilderd. Een boerengezin zit rond de […]

Lees meer »