Bijbelse beelden 48

26 juni 2015

De oude Simeon zag het heil (Lucas 2) Op de 40e dag na de geboorte van Jezus gingen Maria en Jozef met Hem naar de tempel om Hem aan God op te dragen. Zo stond het in de Wet van Mozes. Ze troffen daar de oude Simeon aan, een vrome man, die Israëls vertroosting verwachtte. […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 47

19 juni 2015

Drie koningen kwamen van verre (Matteüs 2) De Wijzen uit het Oosten vonden de pasgeboren Koning niet in de paleizen van Jeruzalem; hun zoektocht eindigde in het open veld van Bethlehem. Alsof de evangelist wil zeggen: de echte geschiedenis wordt niet gemaakt in de machtscentra, Jeruzalem of Rome, Washington of Moskou; maar in een uithoek […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 46

13 juni 2015

Gods menslievendheid (Lucas 2, Matteüs 2) De blijde boodschap van de Kerstnacht is: onze God is niet dood, zoals in de vorige eeuw beweerd werd. Onze God is niet kwaad of hardvochtig, zoals in onze jeugd werd verteld. God is geen scrupuleuze boekhouder, zoals Hij ons werd voorgesteld. Nee, God is menslievend. Hij houdt van […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 45

7 juni 2015

Geen plaats in de herberg (Lucas 2) Een sympathieke afbeelding van de herbergier van Bethlehem. Meestal werd hij gezien als een harteloze zakenman, die al gauw in de gaten had, dat er niets te verdienen viel aan dat arme stel voor zijn deur. Maar hier wordt hij afgebeeld als een behulpzame en begripvolle man, die […]

Lees meer »