Kijk op zondag: Erwten pellen

30 september 2016

Jaar C, 27e zondag door het jaar Lucas 17, 5-10 * Geloven is als erwten pellen soms moet je geduld hebben er lijkt geen eind aan te komen gewoon doen wat gedaan moet worden volhouden positief en opbouwend denken vertrouwen.

Lees meer »

Appels

25 september 2016

Foto: José Naalden De afgelopen maanden heeft kunstenares Marjan van Rooij in de St. Willibrorduskerk Deurne gewerkt aan haar schilderij De Appelboom. Bij haar deelname aan de expositie ‘Reflectie’ vond zij de interactie met de bezoekers belangrijk. Dat werd een groot succes. Menigeen bleef even met haar buurten over het schilderij, dat haar zorg over […]

Lees meer »

Strijd de goede strijd

Jaar C, 26e zondag door het jaar, 25 september 2016 Amos 6, 1a.4-7, 1 Timoteüs 6, 11-16 en Lucas 16, 19-31 Herdenking Oud Strijders gemeente Deurne In 1927 schilderde Hendrik Wiegersma Sint Joris en de draak. Hij werd toen beschermheer van het St. Jorisgilde. Het schilderij kreeg een prominente plaats in het gildelokaal. Zelfs nadat […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Let op

23 september 2016

Jaar C, 26e zondag door het jaar Lucas 16, 19-31 * Let op dat je in je weelde en geluk de ander niet tekort doet let op dat je in je afstand en voornaamheid je naaste niet over het hoofd ziet let op dat je in je jubel en euforie je hart nog laat spreken

Lees meer »

Wie gelooft moet slim zijn…

18 september 2016

Jaar C, 25e zondag door het jaar, 18 september 2016 Amos 8, 4-7, 1 Timoteüs 2, 1-8 en Lucas 16, 1-13 Wie gelooft, moet slim zijn… Dit spreekwoord vindt u niet in de Dikke van Dale, maar het is wel de clou van het bijna grappige verhaal dat Jezus ons vandaag vertelt. Je zou het […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 106

16 september 2016

De ongelovige Thomas (Johannes 20) Wat een kerel, die Thomas. Hij ging voor geen tien apostelen opzij. Hij hield vol: “Jullie kunnen me nog meer vertellen. Ze zeggen zoveel. Ik heb Jezus dramatisch zien sterven. Dat is wat ik weet. Jullie menen, dat Jezus leeft. Okay, moeten jullie weten. Maar ik zie het niet.” Maar […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Afwas

Jaar C, 25e zondag door het jaar Lucas 16, 1-13 * Kun je schuld(en) afwassen door je eigen straatje schoon te vegen je handen in onschuld te wassen? De kinderen van het donker handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht zegt Jezus Is dat een compliment of juist niet? Hoe dan […]

Lees meer »

In het licht

11 september 2016

Jaar C, 24e zondag door het jaar, 11 september 2016 Exodus 32, 7-11.13-14, 1 Timoteüs 1, 12-17 en Lucas 15, 1-10 Afscheid van Stationszicht Elke week probeer ik in de overweging me te laten inspireren door een van de kunstwerken in de tentoonstelling ‘Reflectie’ in de Deurnese St. Willibrorduskerk. Dat wordt steeds lastiger, omdat ik […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Vrij

9 september 2016

Jaar C, 24e zondag door het jaar Lucas 15, 1-10 * Alles loslaten vrij als een vlinder fladderen door de wereld open naar wie je maar tegenkomt met gulle lach en uitgestoken hand.

Lees meer »

Bijbelse beelden 105

De Emmaüsgangers (Lucas 24) Het sculptuur beeldt het verhaal van de Emmaüsgangers uit. Bovenaan verlaten zij Jeruzalem; ze keren de stad van Gods heil de rug toe. Ze waren daar getuigen geweest van het vreselijk onheil: de moord op Jezus. Al hun hoop was op hem gevestigd. Als er ooit iemand ‘beeld van God’ was […]

Lees meer »
1 2