Bijbelse beelden 8

8 september 2014

Abraham tussen twee vuren (Genesis 21) God had Abraham een talrijk nageslacht beloofd, maar Sara bleef onvruchtbaar en onderhand viel er aan kinderen niet meer te denken. Toen zei Sara tegen Abraham: “Laat mijn slavin Hagar voor mij een kind baren uit jouw zaad”. Dit soort draagmoederschap was niet ongewoon in die tijd. Hagar baarde […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 7

7 september 2014

Abraham als koopman (Genesis 18) Het bezoek van God aan Abraham eindigde aldus: “Nu moet Ik naar Sodom”, zei God na het eten tegen hem. “Ik heb gehoord, dat daar hemeltergende dingen gebeuren”. Wat was er gebeurd? Lot, Abrahams neef, die in die stad woonde, had gastvrijheid geboden aan een paar gasten. Maar de inwoners […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 6

6 september 2014

God op huisbezoek (Genesis 18) Abraham deed op het heetst van de dag zijn middagdutje onder de eik van Mamre. Toen kwam God daar aanwandelen, vergezeld van twee engelen. Zo ging dat nog in die dagen. Abraham zag ineens drie mannen staan en met oosterse gastvrijheid nodigde hij hen aan tafel. Hij moet vermoed hebben, […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 5

5 september 2014

De ark van Noach (Genesis 6-8) De mensheid draagt herinneringen met zich mee aan overstromingen en tsunami’s van enorme omvang. Er zijn wel 70 zondvloedverhalen in allerlei culturen en religies. Israël heeft zijn eigen versie, waarin God optreedt als bevrijder. Hij geeft Noach opdracht om een grote ark te bouwen en er met zijn gezin […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 4

4 september 2014

Ben ik mijn broeders hoeder? (Genesis 4) Vooraan in de bijbel staat het verhaal van twee broers. Het is als waarschuwing geschreven: Zò moet het niet! Kaïn is de oudste. Kaïn betekent: schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zijn opdracht is dus: op God gaan lijken. En God wordt gezien als de Herder van […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 3

3 september 2014

In den beginne… (Genesis 3) In het paradijs zat geen journalist in de struiken. Je moet het verhaal niet lezen als een krantenverslag. Het is een terugblik van gelovige Joden op de oorsprong van mens en wereld. Ze vroegen zich af: hoe zit dat nou met man en vrouw? Wie heeft dat allemaal zo bedacht? […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 2

2 september 2014

De schepping (Genesis 1) Evolutionisten en Creationisten ruziën over de oorsprong van de wereld. Beiden houden het Scheppingsverhaal voor historisch; ze snappen niet, dat het een gedicht is zonder wetenschappelijke pretenties. De Joden vroegen zich af, hoe het eigenlijk begonnen was met de mens en zijn wereld. Het is de eeuwige vraag: Waar komen we […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 1

1 september 2014

Spreek Heer; ik luister (1 Samuel 3) De schrijvers van de Bijbel waren meesterlijke vertellers. Een innerlijk proces geven zij weer in een uiterlijk verhaal. Zoals bij de profeet Samuel. De jonge Samuel was in de leer bij de priester Eli. Terwijl hij sliep hoorde hij zijn naam roepen. Hij ging naar Eli, maar die […]

Lees meer »