Bijbelse beelden 1

1 september 2014

Spreek Heer; ik luister (1 Samuel 3)

De schrijvers van de Bijbel waren meesterlijke vertellers. Een innerlijk proces geven zij weer in een uiterlijk verhaal. Zoals bij de profeet Samuel.

De jonge Samuel was in de leer bij de priester Eli. Terwijl hij sliep hoorde hij zijn naam roepen. Hij ging naar Eli, maar die zei: “Ik heb je niet geroepen”. Toen dit zich tweemaal herhaalde, begreep Eli, dat het God was, die Samuel riep en hij zei: “Als je nu weer geroepen wordt zeg dan: “Spreek Heer, Uw dienaar luistert”.

Wat staat hier, wat betekent dit? De jongen worstelde met de vraag: Heb ik een roeping van Godswege? Moet ik heel mijn leven wijden aan de dienst van God? Hij komt er niet uit; hij kan er niet van slapen; hij praat er over met zijn leidsman. Tot God hem een duidelijk teken geeft: Ja, Ik heb je nodig voor de taak, waarvoor Ik je bestemd heb.

“Spreek Heer, Uw dienaar luistert”. Dat is de houding van iemand, die de Bijbel opent. Ik wil met u een wandeling maken door heel de Heilige Schrift, vanaf het Boek der Schepping (Genesis) tot aan het Boek der Openbaring (Apocalyps).We doen dat aan de hand van beelden, die gemaakt zijn door mijn confrater pater Herman Falke scj, pastor en beeldhouwer in Canada. De teksten zijn van mijn hand.

 

pater Piet Schellens scj