Overweging: “Erbarme Dich”

28 februari 2016

Jaar C, 3e zondag veertigdagentijd, 28 februari 2016 Exodus 3,1-8a.13-15, 1 Korintiërs 10, 1-6.10.12 en Lucas 13,1-9 Afgelopen donderdag was een rijke dag. ’s Middags bezocht ik de expositie over Jeroen Bosch in het Noord-Brabants Museum, ’s avonds gaf Ad de Keyzer van het Titus Brandsma instituut een lezing over de Mattheüs Passion. Je kijkt […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Boom

26 februari 2016

Jaar C, 3e zondag Veertigdagentijd Lucas 13,1-9 * Een oude boom moet je niet verplanten zegt men wel maar het kan toch als je er de tijd voor neemt de wortels rondsteekt, de kruin snoeit extra water geeft, de kluit inpakt met zorg onderweg gaat, rustig herplant en dan niet te veel vertroetelt want hij […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 78

De arme Lazarus (Lucas 16) Er was eens een rijke mijnheer, die dagelijks zat te schransen, terwijl een arme man voor zijn deur lag te bedelen om een stukje brood. Maar de rijke zag hem niet, wilde hem niet zien. De arme heette Lazarus, dat betekent: God helpt. Maar God hielp niet en de rijke […]

Lees meer »

Overweging: Sta op !

24 februari 2016

Jaar C, 2e zondag van de veertigdagentijd, 21 februari 2016 Genesis 15,5-12.17-18 en Lucas 9,28b-36 Het staat er met een klein zinnetje: “Toen trok Abram weg, zoals de Heer hem had opgedragen.” Maar dat is nogal wat! Alles achterlaten, loslaten wat je zo vertrouwd is, openstaan voor iets dat helemaal niet zeker is. God fluistert […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Exodus

19 februari 2016

Jaar C, 2e zondag Veertigdagentijd Lucas 9,28b-36 * Als de mist optrekt wordt de weg zichtbaar naar bevrijding als de mist optrekt kan het sein gegeven om op tocht te gaan als de mist optrekt gaat de zon weer schijnen van hoop en vertrouwen

Lees meer »

Bijbelse beelden 77

Dove oren en blinde ogen (Matteüs 15) Als de Messias komt, gaan de lammen dansen, de blinden zien en de doven horen. Naar die tekst van de profeten verwees Jezus de leerlingen van Johannes, toen zij vroegen: “Bent u het of moeten we een ander verwachten?” Er ging inderdaad een kracht van Jezus uit, die […]

Lees meer »

Kijk op zondag: Pelgrim

12 februari 2016

Jaar C, 1e zondag Veertigdagentijd Lucas 4, 1-13 * Een pelgrim staat niet als een blok beton in bedwongen water maar gaat op de stroom van het leven een pelgrim bonkt niet op gesloten deuren maar lonkt naar de open horizon een pelgrim prijkt niet met prestaties maar reikt de hand naar de ander

Lees meer »

Bijbelse beelden 76

Farizeeër en tollenaar  (Lucas 18) Twee mannen gaan naar het Godshuis om te bidden. De Farizeeër begint met op te scheppen over zichzelf en af te geven op anderen: “God, ik ben Uw vrome dienaar, ik onderhoud alle wetten en ik geef geld aan de armen. Ik ben gelukkig niet zoals die tollenaar daar; die […]

Lees meer »

Overweging: Trots

10 februari 2016

Aswoensdag, 10 februari 2016 1 Korintiërs 15, 35-43 en Johannes 12, 23-26 Pas vertelde iemand dat zij ooit aan haar vader had gevraagd of hij trots was op haar en de andere kinderen. “Nee,” had hij gezegd, “Je mag niet trots zijn. Je hebt een aantal talenten gekregen. Het is vanzelfsprekend dat je die gebruikt.” […]

Lees meer »

Schilderwerk kerk Vlierden

8 februari 2016

Na 28 jaar is de St. Willibrorduskerk Vlierden heel hard toe aan een schilderbeurt. De Contactgroep Vlierden heeft zich daarom gewend naar het Parochiebestuur dat groen licht gaf en ook het bisdom was meteen akkoord. In sneltreinvaart zijn de kleuren bepaald – met het deskundig advies van experts op het gebied van de te gebruiken […]

Lees meer »
1 2