Bijbelse beelden 78

26 februari 2016

De arme Lazarus (Lucas 16) Er was eens een rijke mijnheer, die dagelijks zat te schransen, terwijl een arme man voor zijn deur lag te bedelen om een stukje brood. Maar de rijke zag hem niet, wilde hem niet zien. De arme heette Lazarus, dat betekent: God helpt. Maar God hielp niet en de rijke […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 77

19 februari 2016

Dove oren en blinde ogen (Matteüs 15) Als de Messias komt, gaan de lammen dansen, de blinden zien en de doven horen. Naar die tekst van de profeten verwees Jezus de leerlingen van Johannes, toen zij vroegen: “Bent u het of moeten we een ander verwachten?” Er ging inderdaad een kracht van Jezus uit, die […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 76

12 februari 2016

Farizeeër en tollenaar  (Lucas 18) Twee mannen gaan naar het Godshuis om te bidden. De Farizeeër begint met op te scheppen over zichzelf en af te geven op anderen: “God, ik ben Uw vrome dienaar, ik onderhoud alle wetten en ik geef geld aan de armen. Ik ben gelukkig niet zoals die tollenaar daar; die […]

Lees meer »

Schilderwerk kerk Vlierden

8 februari 2016

Na 28 jaar is de St. Willibrorduskerk Vlierden heel hard toe aan een schilderbeurt. De Contactgroep Vlierden heeft zich daarom gewend naar het Parochiebestuur dat groen licht gaf en ook het bisdom was meteen akkoord. In sneltreinvaart zijn de kleuren bepaald – met het deskundig advies van experts op het gebied van de te gebruiken […]

Lees meer »

Carnavalsmissen

5 februari 2016

In Deurne vierden de Pottenbakkers en de Peelstrekels op Carnavalszondag, 7 februari 2016, om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk samen de Carnavalsmis. Het groot-gelegenheidskoor o.l.v. Marlies Joosten begeleidde vol enthousiasme de samenzang. Het thema was: “Verrassing”. De grootste verrassing was dat prins Mark en prinses Linde van de Peelstrekels in de druk bezochte viering […]

Lees meer »

Kerstcollecte voor Baie Dankie

De helft van de kerstcollecte was in 2015 bestemd voor Stichting Baie Dankie. Het dank-je-wel dat we ontvingen, geven wij graag aan u door:   Lieve mensen uit Deurne, Afgelopen week kregen we het geweldige bedrag van ruim 2000 euro van jullie binnen. Dit bedrag is met de kerstcollecte opgehaald en het is bijzonder om […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 75

De werken van barmhartigheid (Matteüs 25) De kern van het evangelie is, dat we de hongerigen niet zonder voedsel, de dorstigen niet zonder water, de naakten niet zonder kleding, de zieken niet zonder bezoek, de gevangenen niet zonder bevrijding en de vreemdelingen niet zonder onderdak mogen laten. Daarop zal ons leven beoordeeld worden volgens Matteüs […]

Lees meer »