Bijbelse beelden 75

5 februari 2016

De werken van barmhartigheid (Matteüs 25)

De kern van het evangelie is, dat we de hongerigen niet zonder voedsel, de dorstigen niet zonder water, de naakten niet zonder kleding, de zieken niet zonder bezoek, de gevangenen niet zonder bevrijding en de vreemdelingen niet zonder onderdak mogen laten. Daarop zal ons leven beoordeeld worden volgens Matteüs 25: “Wat ge gedaan hebt voor de minsten der Mijnen hebt ge voor Mij gedaan”.

Jezus identificeert zich met de armen die hulp behoeven. Daarom worden ze hiernaast afgebeeld op een kruis, het symbool van Jezus. Jezus lijdt voort in de lijdende mensheid; je ziet op het kruis zijn doorboorde handen en voeten. Jezus leert ons, dat wij God eren en Gods eer herstellen, als we zorgen dat het de mensen goed gaat.

Dat is de kern van het evangelie. Daarom staan rond het kruis de symbolen van de vier evangelisten: de leeuw van Marcus, het rund van Lucas, de mensengestalte van Matteüs en de arend van Johannes. Wij schrijven dagelijks in het Boek des Levens door de werken van barmhartigheid, die wij verrichten. Zo werken we mee aan de komst van het Rijk Gods.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj