Carnavalsmissen

5 februari 2016

In Deurne vierden de Pottenbakkers en de Peelstrekels op Carnavalszondag, 7 februari 2016, om 9.30 uur in de St. Willibrorduskerk samen de Carnavalsmis. Het groot-gelegenheidskoor o.l.v. Marlies Joosten begeleidde vol enthousiasme de samenzang. Het thema was: “Verrassing”. De grootste verrassing was dat prins Mark en prinses Linde van de Peelstrekels in de druk bezochte viering elkaar hun jawoord gaven.

De drie biertonnen achter in de kerk leverden € 153,= op. Daarmee kunnen de missiecomités Deurnese missionarissen en missieprojecten aangenaam verrassen.

Met deze viering sloten we een hele serie Carnavalsmissen af. In Vlierden was op 24 januari 2016 de Prinsenmis. De Vlierländer Musikanten en To Enjoy zorgden voor een perfecte muzikale omlijsting. Pater Piet Schellens pakte uit met een ludieke preek en de suggestie om toch op zijn minst “een pilsje” in de collecteschaal te doen: dit jaar is – na overleg met de carnavalsvereniging – de opbrengst van de collecte bestemd voor een glazen wandplaat voor de doopschelpen van de kinderen die in Vlierden gedoopt worden. De collecte leverde € 200,= op en 2 consumptiemunten.

In Neerkant kwamen de Ulewappers op zaterdag 30 januari 2016 naar de viering van 19.15 uur. Musical Voices verzorgde de zang. Ook in Liessel was zaterdag 30 januari 2016 de Carnavalsmis met Carnavalsstichting De Kei. “Wai komme ten blakke” zorgde voor de zang.

Wij wensen u gezellige en gemoedelijke Carnavalsdagen toe. En als die achter de rug zijn, bent u natuurlijk welkom bij een van de Aswoensdagvieringen.