Bijbelse beelden 77

19 februari 2016

Dove oren en blinde ogen (Matteüs 15)

Als de Messias komt, gaan de lammen dansen, de blinden zien en de doven horen. Naar die tekst van de profeten verwees Jezus de leerlingen van Johannes, toen zij vroegen: “Bent u het of moeten we een ander verwachten?” Er ging inderdaad een kracht van Jezus uit, die velen genas. Jezus zei dan ook : “Als jullie mijn woorden niet geloven, kijk dan naar mijn werken en trek je conclusie”.

Maar ook Jezus, die zo machtig was in woord en daad, stootte op onwil en onbegrip. Hij zei dan: “Jullie hebben toch ogen, waarom zie je niet? Jullie hebben toch oren, waarom hoor je niet?” De farizeeën en Schriftgeleerden verweet Hij, dat ze ziende blind en horende doof waren vanwege hun onwil om te aanvaarden, dat Hij door God gezonden was. Maar ook de leerlingen kregen soms het verwijt: “Geloven jullie nou nog niet na alles wat je gehoord en gezien hebt”?

Ook wij doen er goed aan om de gebeden te herhalen, die tot Jezus werden gericht: “Heer, geef dat ik zien mag”.

De afbeelding geeft de kortste parabel van Jezus weer: Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze beiden in de kuil. (Matteüs 15, 14) Pieter Breughel schilderde die parabel rond 1568: met het kerkje van Breugel op de achtergrond zie je een groep blinden afgaan op een kuil. Naar dat schilderij is dit sculptuur gemaakt.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj