Bijbelse beelden 101

5 augustus 2016

Het dobbelspel onder het kruis (Matteüs 27)

“Les extrèmes se touchent”. De uitersten die elkaar raken, zie je levensgroot op de Calvarieberg. Terwijl Jezus zijn leven geeft voor het heil van de mensheid en Maria kermend van verdriet onder het kruis staat; terwijl duisternis over de aarde valt, omdat God de verschrikking niet langer kan aanzien en het licht wegneemt; terwijl het voorhang van de tempel door midden scheurt als teken van Gods ontzetting, zitten de soldaten onder het kruis te dobbelen. Ze verdelen de buit, maar het kleed van Jezus willen ze heel laten en daar gaan ze om zitten dobbelen. Ze moeten toch wat doen om de tijd uit te zitten. Hoe afschuwelijk!

De soldaten zijn gewend dat de gekruisigden vloekten en tierden en schreeuwden van pijn en ellende. Maar deze gekruisigde horen ze bidden: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. Ze horen Hem zeggen tegen de ene moordenaar: “Heden zul je met Mij zijn in het paradijs”. Maar ze zijn niet onder de indruk; ze gaan op dit historische moment van de wereldgeschiedenis gewoon door met hun banale spel.

Maar de officier, die achter hen staat, heeft het wel door. Hij zegt vol verbazing en verwondering: “Waarlijk, deze man is een rechtvaardige”. Hij staat open voor de genade van dat moment.

Moge het ons niet overkomen, dat we het moment van genade missen, omdat we ons verliezen in banaliteit.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj