Waarderingsactie voor mantelzorgers in Deurne

31 augustus 2016

Gemeente Deurne en de LEVgroep organiseren in het najaar van 2016 opnieuw de jaarlijkse waarderingsactie voor mantelzorgers. In de week van 10 november, “de Dag van de mantelzorg”, zullen mantelzorgers in het zonnetje gezet worden. Dit als waardering voor alle zorg en ondersteuning die zij bieden aan zorgvragende inwoners van gemeente Deurne.

Wie komt in aanmerking voor deze waardering?

Mantelzorgers komen in aanmerking voor deze waardering als zij tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden hulp en ondersteuning bieden. Voor mantelzorgers jonger dan 18 jaar geldt dat zij meer dan gebruikelijke zorg moeten geven aan een naaste. Gebruikelijk zorg is de normale, dagelijkse ondersteuning die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten, familie of vrienden aan elkaar bieden.

Als een mantelzorger die in Deurne woont zorgt voor een zorgvrager die in een andere gemeente woont, kan hij of zij de waardering aanvragen in de woongemeente van de zorgvrager. De woonplaats van de zorgvrager is leidend.

Hoe ziet de waardering er uit?

In 2016 ontvangen mantelzorgers die hiervoor in aanmerking komen een waardering in de vorm van een geldbedrag. Volwassen mantelzorgers ontvangen een waardering ter hoogte van € 100 per persoon. Jonge mantelzorgers ontvangen een bedrag van € 40.

Hoe kunnen mantelzorgers zich aanmelden voor de waardering?

Mantelzorgers kunnen zich vanaf 1 september tot en met 31 oktober 2016 aanmelden voor de waardering. Ook anderen kunnen mantelzorgers die in het zonnetje gezet mogen worden hiervoor aanmelden.

Vanaf 1 september zijn hiervoor formulieren beschikbaar via de site van gemeente Deurne en de LEVgroep. Deze aanmeldformulieren zijn vanaf 1 september ook beschikbaar op verschillende openbare plaatsen in Deurne, ook in onze kerken en bij het Parochiecentrum.

[gview file=”http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/wp-content/uploads/2016/08/Aanmeldformulier_Mantelzorgers_2016.pdf”]

Iedereen die zich meldt krijgt persoonlijk bericht wanneer en op welke manier de waardering verstrekt wordt.

Heeft u vragen over de waardering?

Voor nadere informatie of vragen kan contact opgenomen worden met Mia van Dijk, coördinator Mantelzorg, bereikbaar via: 06-14905493 of mia.vandijk@levgroep.nl