Bijbelse beelden 102

12 augustus 2016

De Piëta in New York

Op 11 september 2001 werd de aanslag gepleegd op de Twin Towers, het Wereldhandelscentrum in New York. Terroristen vlogen met gekaapte vliegtuigen de twee wolkenkrabbers binnen en veroorzaakten een ramp van ongekende omvang. Een paar duizend mensen verloren het leven. Enkele dagen was op de televisie niets anders te zien dan die uitgebrande staketsels van wat eens het machtige handelscentrum was. Die levenloze torens stonden op ons netvlies gebrand.

Toen Herman Falke in die dagen een stuk dennenhout zag liggen in zijn atelier, werd dit onder zijn creatieve handen een schoorsteen, een vuuroven. Daarin zag je de skeletten van de Twin Towers, met daaronder de heldhaftige New Yorkse brandweerlieden, die met gevaar voor eigen leven probeerden te redden, wat er te redden viel. De beeldhouwer werkte dit thema op verschillende wijzen uit. Tot hij ineens op het idee kwam om een Piëta te plaatsen op de plek van die onafzienbare ramp.

Maria zit met de gestorven Jezus op haar schoot midden in de ellende van die terroristische aanslag. Maria, moeder van smarten, wil daar zijn, waar zoveel onschuldig bloed is vergoten. Ze heeft Jezus op haar schoot, die zijn leven gaf als losprijs voor velen.

Het is een troost in al onze ellende, dat Maria en Jezus er bij zijn. Zij zijn allebei door lijden en dood gegaan; zij weten wat het is. Maar ze verzekeren ons ook, dat onze droefheid zal verkeren in vreugde. Want na Goede Vrijdag wordt het altijd weer Pasen.
beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj