Bijbelse beelden 74

29 januari 2016

De acht zaligheden (Matteüs 5)

Als je wilt weten, welke mentaliteit er heerst in de Stad Gods, dan moet je luisteren naar de Bergrede van Jezus. Hij begint die rede met acht zaligsprekingen. Wat zijn dat voor mensen, die binnengaan in het Rijk Gods? Jezus heeft het over vredebrengers, milde mensen, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid; barmhartigen, mensen met een oprecht hart. H

elaas moeten we constateren, dat onze wereld er acht andere zaligheden op na houdt, en die hebben een wereldwijde crisis veroorzaakt. En we hebben er niet veel van geleerd, want de hebzucht en de zelfverrijking en de wapenindustrie gaan gewoon door. Die mentaliteit van de wereld staat haaks op de levensvisie van Jezus. Nu worden de rijken zalig geprezen om hun bonussen; de onverschilligen die zich niets aantrekken van alle ellende; zij die met de ellebogen werken om carrière te maken; zij die oorlog voeren en de aarde beheersen en onderdrukken; zij die over lijken gaan, want zij hebben het voor het zeggen.

Welke kant gaat de wereld op? Zullen we toch maar niet kiezen voor de mentaliteit van Jezus?

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj