Bijbelse beelden 73

22 januari 2016

Als gij niet wordt als een kind (Matteüs 18)

Jezus wijst ons, volwassenen, op het kind, dat nog een en al vraag is en verwondering. Wij razen voort op de snelweg van tijd en geld, wij willen mensen en dingen onder controle houden met wetenschap en techniek, wij willen met man en macht de baas spelen. Jezus wijst ons op de beleving van kinderen, die nog spontaan zijn, geheimvol, niet berekenend. Het kind weet zich geborgen in de liefde van de ouders en het benadert mensen en dingen met vertrouwen. Het kind staat nog stil bij het wonder van het leven.

Deze waarden zijn essentieel voor een religieuze levenshouding. Daarom stelt Jezus ons een kind ten voorbeeld. Toen de apostelen eens aan het twisten waren, wie van hen de belangrijkste was, plaatste Jezus een kind in hun midden en zei: “Als gij niet wordt als kinderen, kunt ge het Rijk Gods niet binnengaan”.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj