Bijbelse beelden 71

1 januari 2016

Het penningske van de weduwe (Marcus 12)

Een alledaags tafereeltje op het tempelplein van Jeruzalem: gelovigen lopen de tempel binnen en gooien wat geld in de offerblok. Een voorname Schriftgeleerde doet dat nogal opvallend: hij let goed op, dat velen zien hoe hij een briefje van honderd offert. Dan knikt hij de toeschouwers welwillend toe en schrijdt plechtig de tempel in om zijn ereplaats in te nemen. Daarna komt er een arme weduwe aan; zij offert vluchtig twee muntjes ter waarde van niks.

En Jezus geeft dit commentaar: “Die rijke offert van zijn overvloed; hij lijdt er niets van. Maar die weduwe geeft al wat ze heeft en waar ze van leven moet”.

Hier worden twee soorten godsdienstigheid uitgebeeld. De weduwe legt haar lot en haar toekomst vol vertrouwen in Gods hand. Haar daad van Godsvertrouwen staat voor het geloof van Israël: God zal er in voorzien. De Schriftgeleerde met zijn hautaine vroomheid ten eigen bate laat zien, hoezeer religie misbruikt kan worden. In navolging van de profeten veroordeelt Jezus die schijnheiligheid scherp.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj