Bijbelse beelden 90

20 mei 2016

De tempelreiniging (Matteüs 21)

De tempel was voor Jezus het Huis van zijn Vader, een plaats van gebed, heilige grond. Enkele dagen voor zijn lijden en dood ging Jezus naar de tempel om te bidden. Hij was zich zeer bewust van wat er komen ging en had dringend behoefte aan bezinning. Hij schrok, toen Hij daar handelaren en geldwisselaars aantrof, die goede zaken deden met de religie.

Hij wierp hun handel omver en sloeg hen naar buiten, terwijl Hij riep: “Jullie maken van de tempel een rovershol. In plaats van God te aanbidden maken jullie Hem tot compagnon in jullie firma in religieuze artikelen. Weg ermee. Het Huis van mijn Vader is een Huis van gebed, van eerbied en stilte”.

Het moet Jezus, die zichzelf zachtmoedig en nederig van hart noemde, wel erg hoog gezeten hebben. Als commercie de overhand krijgt in de religie, is het gedaan met de godsvrucht. Alles wat Jezus heilig was, werd hier met voeten getreden. Zijn leerlingen herinnerden zich wat geschreven staat: “De ijver voor Uw huis heeft mij verteerd”.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj