Bijbelse beelden 88

6 mei 2016

De opwekking van Lazarus (Johannes 11)

Het verhaal van de opwekking van Lazarus wordt wel de meest troostende bladzijde uit het evangelie genoemd. Het gaat over de dood, die bittere werkelijkheid die zoveel verdriet veroorzaakt. Dit verhaal bevat de blijde boodschap, dat Christus het laatste woord heeft en niet de dood.

Marta en Maria, de zussen van Lazarus, zijn overmand door verdriet. Ze klagen, dat Jezus eerder had moeten komen. Ze weten zich geen raad met de dood. Als Jezus zegt: “Ja maar, jullie geloven toch in de verrijzenis: jullie broer zal verrijzen”, dreunt Marta het antwoord op uit de catechismus: “Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de jongste dag”. Je hoort de dreun in haar stem. Maar ze vindt in dat antwoord geen troost.

Dan zegt Jezus: “Je moet ook niet geloven in een dogma, een geloofsartikel; nee, je moet geloven in Mij!” En dan spreekt Hij die machtige woorden, waarbij je de klemtoon goed moet leggen: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft in geloof in Mij, zal de dood niet zien in eeuwigheid”. Jezus zegt dus: “Je moet in Mij geloven en niet in wat je geleerd hebt in een boek”.

En dan zegt Marta precies waar het op aankomt: “Ja Heer, ik geloof vast, dat Gij de Messias zijt”. Door dat geloof zullen ons leven en ons sterven gezegend zijn.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj