Wit als sneeuw

26 februari 2021

Jaar B, 2e zondag Veertigdagentijd
Marcus 9, 2-10

*

Gedaantes
geen spoken
zo wit als sneeuw
dansen en spreken
met elkaar
over wat toekomt

Mozes, Elia, Jezus
op het kruispunt
van de geschiedenis
waarin God mens wordt
de weg van het lijden gaat
die leidt naar Pasen.