Bijbelse beelden 99

22 juli 2016

De kruisweg naar Calvarie (Marcus 15)

Verzwakt door de geseling nam Jezus de kruisbalk op zijn schouders, maar telkens struikelde en viel Hij. De soldaten dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, om Jezus te helpen. Aanvankelijk deed Simon dat met tegenzin, maar al gauw raakte hij onder de indruk van die lijdende man. Het verhaal gaat, dat zijn twee zoontjes, die er bij waren, later priester geworden zijn. Simon zag, dat de moeder van de veroordeelde langs de weg stond en hoe zij elkaar machteloos maar troostvol aankeken en nabij waren. Er kwam nog een vrouw aanlopen, die zijn gezicht afwiste. En tegen een groepje weeklagende vrouwen zei Hij: “Ween niet over Mij, maar over uzelf en uw kinderen”. In al zijn ellende was Hij nog bezorgd voor anderen. Waarschijnlijk heeft Simon zich afgevraagd, waarom alleen vrouwen langs de weg stonden. Hij wist niet, dat de apostelen angstig waren weggevlucht.

De eeuwen door hebben pelgrims die kruisweg gelopen, vanaf het tempelplein naar de grafkerk, door de smalle straten van Jeruzalem. Ik heb ooit tussen hen in gelopen en met hen gemediteerd over Simon van Cyrene, die Jezus eerst aarzelend, maar later van harte wilde bijstaan in zijn lijden. Hij is de eerste van een lange reeks volgelingen van Jezus, die het als hun roeping zien om hun lijdende medemensen te helpen. En hoeveel kinderen zullen in de loop der eeuwen de weg van Jezus gevonden hebben, doordat ze zagen hoe hun ouders barmhartig waren voor hulpelozen en zieken; zoals de zonen van Simon hun roeping dankten aan het voorbeeld van hun vader.

99_simon_cyrene

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj