Bijbelse beelden 98

15 juli 2016

Ecce Homo (Matteüs 27)

Beeld en gelijkenis van Hem die leeft,
een mensenzoon –
heeft geen macht begeerd,
geen aanzien als een god.
en heeft zich niet aan de gestalte van deze wereld onderworpen.

Heeft niet roofzuchtig voor zichzelf geleefd maar zich ontdaan van zijn bezit
en is de weg gegaan die langs de zelfkant voert, het duister in
en is niet halverwege omgekeerd
maar heel de weg gegaan.

Is op de slavenmarkt gaan staan,
om als de minste mens verkocht te worden en werd zo één van hen
die mensonwaardig zijn,
werd niemand met wie niemand zijn.
En wie hem zien keren zich van hem af.

En trok het lijden aan en droeg het als een lam
En stond stom voor zijn scheerders-
en werd gehangen als een slaaf.

Zo is hij mens geworden, een gerechte,
Beeld en gelijkenis van Hem die leeft
en liefde is. Hem noemen wij:
Heer, mensenzoon van God,
leidsman en lotgenoot, Jezus Messias.

(gedicht van Huub Oosterhuis)

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj