Voertuigzegen op voorspraak van H. Donatus

2 juli 2016

Het noodweer op 23 juni 2016 heeft veel schade veroorzaakt in de regio. Mensen zijn niet alleen financieel maar ook emotioneel diep geraakt door het natuurgeweld dat hen overkwam. Voor hen willen wij speciaal bidden tijdens de Donatusviering op zondag 10 juli 2016 om 9.00 uur in de St. Willibrorduskerk Helenaveen.

De heilige Donatus, een van de patroonheiligen van onze parochie Heilige Willibrord Deurne, wordt van oudsher aangeroepen als beschermheilige tegen de schadelijke gevolgen van alle noodweer.

Sinds ongeveer 1970 is aan de Donatusviering een voertuigzegen toegevoegd. Na afloop van de viering zal pastoor Paul Janssen dan ook voor de kerk alle voertuigen zegenen, van auto of motor tot rollator en scootmobiel. Van harte uitgenodigd!

Helenaveen_Donatus. - klein

In 1884 kreeg de kerk van Helenaveen via het bisdom een reliek ‘ex ossibus S. Donati M’ (uit het gebeente van St. Donatus, Martelaar’). Hoewel het devotiebeeld van de heilige Donatus in het najaar van 1944 verloren ging, bleef de verering bestaan. In 1951 maakte J.F. Tuinstra een nieuw terracotta beeld, dat werd gebakken door Russel-Tiglix te Tegelen. Het beeld van Donatus stelt de heilige als legioensoldaat voor. De bliksem houdt hij met beide handen stevig vast. De heilige Donatus werd niet alleen aangeroepen als beschermheilige tegen de schadelijke gevolgen van alle noodweer. Er werd ook tot hem gebeden om gespaard te mogen blijven van een haastige en onvoorziene dood. Zijn voorspraak kan dus ook ingeroepen worden voor bescherming tegen verkeersongelukken. Naast auto’s en motoren worden ook (brom-)fietsen gezegend, nadat onder meer gebeden is ‘dat wij in het verkeer ongedeerd mogen blijven en ons verantwoord gedragen op de wegen die wij begaan’. Rollators en scootmobiels kunnen gerust aan de te zegenen objecten worden toegevoegd.