Bijbelse beelden 100

29 juli 2016

Jezus de gekruisigde (Lucas 23)

Jezus was de vrije en oorspronkelijke vertolker geweest van een nieuw Godsbeeld. De mens en de menselijke waardigheid waren voor Hem belangrijker dan allerlei regels en wetten. Op Goede Vrijdag sloegen de vertegenwoordigers van wet, recht en moraal terug. De vloek van de Wet had zijn slachtoffer gevonden en Jezus’ vijanden triomfeerden onder het kruis. Jezus’gezag was vernietigd, zijn pretentie weerlegd. Hij stierf, van God en de mensen verlaten, als een ontmaskerde dwaalleraar, volksmisleider en godslasteraar. Dit moest wel het definitieve einde zijn.

Maar zie: Goede Vrijdag wordt het uitgangspunt van een wereldgodsdienst. “Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden een aanstoot, voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid”. Aldus Paulus (1 Kor. 1: 23-25).

De apostelen maken het verachte kruis tot teken van overwinning en roepen de mislukte leraar uit tot Messias, Heer, Christus, Verlosser en Zoon Gods. Met hen bidden wij: “Wij loven U, Christus en danken U, omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt”.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj