Doopwand in Kerk Vlierden

16 maart 2016

Met Palmzondag werd in de Mariakapel in de Vlierdense kerk de nieuwe doopwand in gebruik genomen. Op een prachtige glazen plaat staat de psalmtekst: “In de schoot van mijn moeder geweven”. Dat is een verwijzing naar Maria Ter Schoot die in Vlierden vereerd wordt en waarvan Lucy Smit een prachtig beeld maakte. Ook verwijst de tekst naar het nieuwe leven van pas geboren kinderen dat wij in het doopsel bevestigen. De doopschelp, waarmee het kind ook gedoopt wordt, blijft een jaar aan de wand hangen en gaat daarna naar de ouders.

Opgefrist

Sinds begin februari is er ontzettend hard gewerkt in de kerk in Vlierden. Het hele interieur is geschilderd, de verlichting van het koor is aangepakt. Een grote groep vrijwilligers is druk bezig geweest met hand- en spandiensten. De planning is om met Pasen alles klaar te hebben en om dan ook het Smits-Orgel, dat deels gedemonteerd en volledig afgedekt werd om beschadiging te voorkomen en stof te mijden, weer in gebruik te kunnen nemen. Koster Pedro Fransen was bijna dagelijks aanwezig en hield meerdere oogjes in het zeil. Een groep mensen heeft alle heiligenbeelden ontdaan van roet, stof en vuil. Ze kijken weer fris de kerkgangers aan. Alle tegels zijn gesopt, de zij-altaren werden opnieuw ingericht.

Alles blijft mensenwerk… Zo brak bij het beeld van de heilige familie St. Jozef zijn arm en was het Kindje opeens zijn hoofd kwijt. Het was gelukkig goed te lijmen, maar er was een vakvrouw, Lizzy Geurts van Kessel, nodig om het beeld te herstellen: na restauratie ziet het er weer perfect uit.