Vastenactie 2016 Oeganda

15 maart 2016

De gezamenlijke missiecomité’s in de parochie Heilige Willibrord Deurne zetten zich dit jaa rin voor een project in een van de armste landen ter wereld: Oeganda.

Mooi

Oeganda (Afrika) is rijk bedeeld met natuurschoon: droge en natte savannen, tropisch regenwoud, meren en hooggebergte. De zuidgrens met Tanzania en Kenia wordt gevormd door het Victoriameer. Met name in het zuiden zijn verschillende natuurparken waar berggorillas een toeristische attractie vormen.

Arm

Oeganda is ook een van de armste landen ter wereld. In de periode 1971 tot 1979 stond het land onder bewind van de beruchte dictator Idi Amin. Later kreeg met name het noordoosten van Oeganda te lijden onder de terreur van het Verzetsleger van de Heer. Joseph Kony voerde jarenlang een schrikbewind en roofde kinderen om ze als kindsoldaat in te zetten. Rooftochten door de inheemse nomadenstam de Karomojong maakten de situatie niet gemakkelijker voor de inwoners van het land.

De inwoners in het noordoosten zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van landbouw. De opbrengsten van het land zijn schraal. Als gevolg van de rooftochten is er een groot gebrek aan ossen en ploegen om het land te bewerken. Bovendien is het gebied door de gewelddadige conflicten in een isolement geraakt. De lokale bevolking ontbreekt het aan mogelijkheden en middelen om een nieuwe veestapel op te bouwen.

Inmiddels worden de mensen ook geconfronteerd met klimaatveranderingen. In het ene jaargetij mislukken de oogsten vanwege langdurige hitte en droogte. In andere jaargetijden verandert overvloedige regenval de landerijen in een moeras.

Partnerorganisatie Socadido

Socadido, partnerorganisatie van Vastenactie, helpt de gemeenschappen om te gaan met extreme droogte en extreme regenval, zodat de oogsten verbeteren en de mensen voldoende te eten hebben. Denk aan irrigatietechnieken, het telen van bepaalde gewassen en hulp bij het ‘opstarten’. Als er eenmaal wat productie is, worden de boeren geholpen met de verkoop van hun producten. Ook de oprichting van kleine coöperaties wordt ondersteund. Veel mensen die al zijn geholpen, kunnen inmiddels in hun onderhoud voorzien. Het campagneproject richt zich op een aantal gemeenschappen in Katakwi, een gebied in het district Teso, waar de hulp nog op gang moet komen.