Kijk op zondag: Nieuw leven

25 maart 2016

Jaar C, Pasen
Matteüs 28, 1-11

*

Aan de ene kant willen ze niet zien
opperste verwarring
bij stoere wachters

aan de andere kant kunnen ze niet zien
ongekende droefenis
bij trouwe wakers

wat daar gebeurt
raakt de kern van ons geloof
het graf breekt open
als een lentebloem
Jezus staat op uit de dood

nieuw leven laait op
als een paasvuur
van enthousiasme
hoop en vertrouwen
glanzend door de tranen heen

*

 gebrandschilderd raam
priesterkoor St. Willibrorduskerk Liessel
Pieter Wiegersma 1957-1959
foto: Harry Keijsers
tekst: Paul Janssen