Bijbelse beelden 79

6 maart 2016

De bruidsmeisjes (Matteüs 25)

Tien bruidsmeisjes wachten tot diep in de nacht op de komst van de bruidegom. Het hele evangelie staat vol van ‘breken en delen’, maar in deze parabel weigeren de vijf verstandige meisjes hun olie te delen met de anderen, die te weinig olie bij zich hebben om hun lamp brandend te houden. En de bruidegom komt maar niet opdagen; zo heeft hij er zelf schuld aan, dat de meisjes in slaap vallen en dan gooit hij ook nog hardvochtig de deur voor hen dicht. Een raar verhaal !

Deze parabel gaat over de wederkomst van de Heer. De eerste christenen leefden in de veronderstelling, dat Christus spoedig zou terugkomen om het eeuwig bruiloftsfeest met hen te gaan vieren. Maar dat viel tegen. Toen de Wederkomst van Christus uitbleef, wist de helft van de christengemeente geen raad met de situatie. Ze deden net als de bruidsmeisjes hieronder: de een werd radeloos, de ander lusteloos en de rest viel in slaap.

De evangelist Matteüs waarschuwt zijn mensen: Blijf waakzaam, zorg dat je olie in je lamp houdt. Met die olie bedoelt hij het geloof in Jezus Messias en het leven in de geest van het evangelie. Juist als het moeilijk wordt, als ons geloof op de proef wordt gesteld, moeten we ons vertrouwen op Christus bewaren. We leven in de duisternis van het geloof; daarom moeten we onze lampen brandend houden en ons licht laten schijnen in de duistere nacht.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj