Bijbelse beelden 80

11 maart 2016

De verloren zoon en de barmhartige vader (Lucas 15)

In de bekende parabel van de verloren zoon wordt vooral de barmhartigheid van de vader benadrukt. Jezus wil ons in dit verhaal laten weten, dat Vader God eindeloos goed is. Als de jongste zoon zijn erfdeel opeist en de wijde wereld intrekt, houdt de vader geen afscheidsspeech vol waarschuwingen. De jongen moet zelf de weg in het leven ontdekken. Wel mist de vader hem ontzettend; elke dag gaat hij naar buiten en tuurt de weg af, of hij hem nog niet terug ziet komen. Hij kent zijn zoon; met diens lichtzinnig karakter kan hij in zeven sloten tegelijk lopen. Dat was ook zo. In een ver land joeg hij al zijn geld er door met zogenaamde vrienden en slechte vrouwen, tot hij in een varkenskooi belandt. Dieper kun je als jood niet zinken. Tenslotte gaat hij op hangende pootjes naar huis. Zijn vader snelt hem tegemoet, omhelst hem juichend, wil van geen excuses horen, herstelt hem in ere en organiseert een groot feest. Zo onvoorstelbaar goed is God, zegt Jezus.

80 verloren zoon 2

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj