Bijbelse beelden 4

4 september 2014

Ben ik mijn broeders hoeder? (Genesis 4) Vooraan in de bijbel staat het verhaal van twee broers. Het is als waarschuwing geschreven: Zò moet het niet! Kaïn is de oudste. Kaïn betekent: schepsel, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zijn opdracht is dus: op God gaan lijken. En God wordt gezien als de Herder van […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 3

3 september 2014

In den beginne… (Genesis 3) In het paradijs zat geen journalist in de struiken. Je moet het verhaal niet lezen als een krantenverslag. Het is een terugblik van gelovige Joden op de oorsprong van mens en wereld. Ze vroegen zich af: hoe zit dat nou met man en vrouw? Wie heeft dat allemaal zo bedacht? […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 2

2 september 2014

De schepping (Genesis 1) Evolutionisten en Creationisten ruziën over de oorsprong van de wereld. Beiden houden het Scheppingsverhaal voor historisch; ze snappen niet, dat het een gedicht is zonder wetenschappelijke pretenties. De Joden vroegen zich af, hoe het eigenlijk begonnen was met de mens en zijn wereld. Het is de eeuwige vraag: Waar komen we […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 1

1 september 2014

Spreek Heer; ik luister (1 Samuel 3) De schrijvers van de Bijbel waren meesterlijke vertellers. Een innerlijk proces geven zij weer in een uiterlijk verhaal. Zoals bij de profeet Samuel. De jonge Samuel was in de leer bij de priester Eli. Terwijl hij sliep hoorde hij zijn naam roepen. Hij ging naar Eli, maar die […]

Lees meer »
1 10 11 12