Bijbelse beelden 109

14 oktober 2016

Pinksteren (Handelingen 2)

Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk. Begeesterd en moedig traden de apostelen naar buiten en verkondigden de verlossing door Jezus, gekruisigd en verrezen. Ze deden dat in een vijandige omgeving; ze zouden vervolgd worden door joden en Romeinen. Maar ze gingen door met volharding, omdat de Geest vaardig geworden was over hen.

Die goede en vurige Geest heeft de Kerk ook hard nodig in onze dagen. Want de kerk heeft het weer moeilijk in een geseculariseerde, materialistische en individualistische cultuur. Toch is er hoop: de secularisatie roept het verlangen op naar het heilige, het materialisme naar spiritualiteit en het individualisme naar gemeenschap. Dat alles kan de kerk bieden. Maar dan moet ze wel dicht bij de mensen blijven. Want nadat veel mensen de Kerk hebben verlaten, dreigt de kerk nu de mensen te verlaten.

In Nederland opteert de kerkleiding voor schaalvergroting: enorme parochies met één hoofdkerk, ver weg van waar veel mensen wonen. Het grote gevaar is, dat kleine, levende geloofskernen worden opgeofferd aan een nieuwe kerkstructuur. De oude missiegebieden laten zien, hoe in een priesterarme Kerk lokale gemeenschappen het evangelie vieren en beleven. Daar is Gods Geest werkzaam bij mensen, die zich Kerk-van-Christus weten. De mammoetparochie kan alleen slagen, als zij een netwerk wordt van bezielde groepen en geloofskernen. Moge Gods Geest ons daarbij helpen.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj