Bijbelse beelden 94

17 juni 2016

De Hof van Olijven (Matteüs 26) Jezus’ doodsstrijd in de Hof van Olijven was vreselijk. Hij zag de verschrikkingen op zich afkomen en heel zijn wezen verzette zich. Zijn menselijk gevoel kwam in opstand tegen al het onrecht, dat Hem zou worden aangedaan: de pijn van de geseling en de wreedheid van de kruisiging; de […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 93

10 juni 2016

De voetwassing (Johannes 13) Waar de andere evangelisten het laatste Avondmaal bespreken, vertelt Johannes over de voetwassing. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Die zijn geschokt, want dit was het werk van een heidense slaaf. Het is een diepe vernedering, die vooraf gaat aan de vernederende kruisdood. De Godmens buigt zich ten diepste voor […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 92

3 juni 2016

Het laatste avondmaal De Eucharistie is de herkenningsritus van de katholieken. Vanaf de eerste tijden is het Breken van het Brood het centrale gebeuren, als de christenen samenkomen om de Heer te gedenken. De eeuwen door was er een grote eerbied voor het sacrament van brood en wijn, die tekens zijn van Christus’ lichaam en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 91

27 mei 2016

Het laatste avondmaal (Marcus 14) “Vurig heb Ik verlangd om dit Paasmaal met u te eten”, zei Jezus op de avond voor zijn dood. Het pesachmaal was de gedachtenis aan de bevrijding uit Egypte: “God heeft ons met machtige hand weggevoerd uit de slavernij”. Het was de intense viering van het feit, dat God zijn […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 90

20 mei 2016

De tempelreiniging (Matteüs 21) De tempel was voor Jezus het Huis van zijn Vader, een plaats van gebed, heilige grond. Enkele dagen voor zijn lijden en dood ging Jezus naar de tempel om te bidden. Hij was zich zeer bewust van wat er komen ging en had dringend behoefte aan bezinning. Hij schrok, toen Hij […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 89

13 mei 2016

De intocht in Jeruzalem (Johannes 12) De bijbel moet niet veel hebben van paarden, die zo effectief zijn in de strijd, het dier van krijgsheren en standbeelden. Maar de ezel, die bij ons doorgaat voor stom en koppig, is de favoriet van de bijbel. Zo lezen we bij de profeet Zacharia: “God gaat de paarden […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 88

6 mei 2016

De opwekking van Lazarus (Johannes 11) Het verhaal van de opwekking van Lazarus wordt wel de meest troostende bladzijde uit het evangelie genoemd. Het gaat over de dood, die bittere werkelijkheid die zoveel verdriet veroorzaakt. Dit verhaal bevat de blijde boodschap, dat Christus het laatste woord heeft en niet de dood. Marta en Maria, de […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 87

29 april 2016

Bij Marta en Maria (Lucas 10) Een huiselijk tafereeltje: twee zussen die ruzie maken en Jezus als vredestichter. Jezus is op bezoek bij zijn vriend Lazarus en diens zussen in Bethanië. Marta is druk aan het redderen om haar gast goed te onthalen; Maria is een en al oor voor wat Jezus vertelt. Dan zegt […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 86

22 april 2016

De verheerlijking op de berg Tabor (Matteüs 17) Jezus bestijgt met drie apostelen de berg Tabor. Een Jood beleeft dat zo: hij komt los van de aarde beneden en hij nadert God. Boven de berg hangt een wolk, zoals er ook boven de Ark van het Verbond een lichtende wolk hing als teken van Gods […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 85

15 april 2016

De zaaier en het zaad (Marcus 4) Er staat een mooie parabel in het evangelie voor ouders en pastores. Zij zaaien het goede zaad in de harten van hun kinderen en hun parochianen. Ze verwachten daar goede vruchten van, maar niet zelden valt de oogst tegen. Jezus begrijpt hun teleurstelling. Hij vertelde een verhaal over […]

Lees meer »
1 2 3 4 5 12