Bijbelse beelden 74

29 januari 2016

De acht zaligheden (Matteüs 5) Als je wilt weten, welke mentaliteit er heerst in de Stad Gods, dan moet je luisteren naar de Bergrede van Jezus. Hij begint die rede met acht zaligsprekingen. Wat zijn dat voor mensen, die binnengaan in het Rijk Gods? Jezus heeft het over vredebrengers, milde mensen, die hongeren en dorsten […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 73

22 januari 2016

Als gij niet wordt als een kind (Matteüs 18) Jezus wijst ons, volwassenen, op het kind, dat nog een en al vraag is en verwondering. Wij razen voort op de snelweg van tijd en geld, wij willen mensen en dingen onder controle houden met wetenschap en techniek, wij willen met man en macht de baas […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 72

8 januari 2016

Christus de wijnstok  (Johannes 15) Het evangelie kent veel beelden om ons duidelijk te maken, wie Jezus voor ons is. Dat waren beelden, die de joden goed herkenden. Op hun tempel was een wijnstok afgebeeld, teken van de bloeiende verbondenheid van Israël met God. De bijbel vergelijkt God met een wijnbouwer en Israël is de […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 71

1 januari 2016

Het penningske van de weduwe (Marcus 12) Een alledaags tafereeltje op het tempelplein van Jeruzalem: gelovigen lopen de tempel binnen en gooien wat geld in de offerblok. Een voorname Schriftgeleerde doet dat nogal opvallend: hij let goed op, dat velen zien hoe hij een briefje van honderd offert. Dan knikt hij de toeschouwers welwillend toe […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 70

25 december 2015

Het dochtertje van Jairus (Matteüs 9) Dit verhaal speelt in Kafarnaum, de plaats waar Jezus zich gevestigd had. Hier ging Hij op sabbat naar de synagoge en preekte er. De overste van de synagoge moet Hem goed gekend hebben. Die overste had ook een hoopvolle naam: Jairus. Dat betekent: God kijkt naar hem. Maar nu […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 69

18 december 2015

De blinde bedelaar (Johannes 9) Waarom waren de mensen zo enthousiast over Jezus? Waarom heeft Hij zo’n onuitwisbare indruk gemaakt? Ik denk omdat Hij zo goed kon kijken en luisteren. Hij zag wat mensen dwars zat; Hij hoorde wat zij bedoelden. Jezus was als God, die ook alles zag en hoorde: “Ik heb de ellende […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 68

11 december 2015

De kromgegroeide vrouw (Lucas 13) Jezus preekte op de Sabbat in een synagoge. Hij zal wel gezegd hebben: “De Sabbat is ons gegeven om te vieren dat wij Gods Volk zijn en om ons te realiseren waartoe wij geroepen zijn: om voor elkaar zo goed als God te zijn”. Dan ziet Hij een vrouw, die […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 67

2 december 2015

Zacheüs van Jericho (Lucas 19) Jezus heeft niet alleen de machthebbers en de hoge heren tegen zich in het harnas gejaagd, maar ook veel gewone vrome mensen begrepen Hem niet en voelden zich bedrogen. Neem nou dat voorval in Jericho. Al die brave mensen liepen te hoop, toen Jezus hun stad bezocht. Zijn faam was […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 66

19 november 2015

Gezalfd door een zondares (Lucas 7) Een tafereel met twee hoofdfiguren en een stel toeschouwers. De gastheer Simon en de gast Jezus vertegenwoordigen een verschillende Godsbeeld. Simon hoort bij de vroomheidsbeweging, die Israël met allerlei wetten verre wil houden van alle onreinheid. Hij mijdt zondaars als de pest. Jezus is de Godsman, die juist omgaat […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 65

13 november 2015

De tien melaatsen (Lucas 17) Tien melaatsen smeekten Jezus hen te genezen. Jezus zegt: “Gaan jullie maar naar de priester; laat zien dat je genezen bent en hij zal jullie weer toelaten tot de gemeenschap”. Later komt er één terug om dankjewel te zeggen, en dat was een Samaritaan, een halve heiden. In een doorsnee-parochie […]

Lees meer »
1 3 4 5 6 7 12