Bijbelse beelden 66

19 november 2015

Gezalfd door een zondares (Lucas 7)

Een tafereel met twee hoofdfiguren en een stel toeschouwers. De gastheer Simon en de gast Jezus vertegenwoordigen een verschillende Godsbeeld.

Simon hoort bij de vroomheidsbeweging, die Israël met allerlei wetten verre wil houden van alle onreinheid. Hij mijdt zondaars als de pest.

Jezus is de Godsman, die juist omgaat met tollenaars en zondaars, mensen met een slechte reputatie, die door de vromen buitengesloten worden. Als Jezus bij Simon aan tafel zit, komt er een notoire zondares binnenlopen en zalft Jezus’ voeten met kostbare balsem. Er valt een doodse stilte. Iedereen verwacht dat Jezus haar weg zal stoten. Maar dat doet Hij niet. Jezus is kennelijk ingenomen met deze vrouw, die haar geloof met zoveel affectieve uitbundigheid belijdt. Zo maakt Jezus duidelijk, dat God de kille godsvrucht van de Farizeeën afwijst; God houdt juist van een warm kloppend mensenhart.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj