Bijbelse beelden 68

11 december 2015

De kromgegroeide vrouw (Lucas 13)

Jezus preekte op de Sabbat in een synagoge. Hij zal wel gezegd hebben: “De Sabbat is ons gegeven om te vieren dat wij Gods Volk zijn en om ons te realiseren waartoe wij geroepen zijn: om voor elkaar zo goed als God te zijn”.

Dan ziet Hij een vrouw, die kromgebogen is en zich niet kan oprichten; 18 jaar was ze al ziek. Jezus had net gezegd: “Als God een God van mededogen is, dan moeten wij dat ook zijn voor elkaar”. Spontaan legde Hij de vrouw de handen op en sprak: “Wees van uw ziekte verlost”. Zij richtte zich op en het volk begon te juichen en samen verheerlijkten zij God.

Maar de Schriftgeleerden juichten niet. Bars vroegen ze aan Jezus, of Hij niet wist dat er op Sabbat geen werk gedaan mocht worden; kende Hij de wet van Mozes niet? En Jezus wist dat wel; maar Hij wist ook, dat zij op Sabbat hun os of hun ezel eten en drinken gaven; moest Hij dan deze vrouw haar gezondheid niet schenken, ook al was het Sabbat? Liet Hij zo niet zien, hoe menslievend en mededogend God is? Terwijl er in hun keihard toepassen van allerlei wetten geen greintje mensenliefde te vinden was en geen enkel begrip voor wie God was en wat Hij wilde. En beschaamd dropen zij af.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj