Bijbelse beelden 67

2 december 2015

Zacheüs van Jericho (Lucas 19)

Jezus heeft niet alleen de machthebbers en de hoge heren tegen zich in het harnas gejaagd, maar ook veel gewone vrome mensen begrepen Hem niet en voelden zich bedrogen. Neem nou dat voorval in Jericho. Al die brave mensen liepen te hoop, toen Jezus hun stad bezocht. Zijn faam was Hem vooruitgesneld: hoe Hij sprak over de goede God en dat Hij zieken genas. Ook Zacheüs liep met de menigte mee, want hij was nieuwsgierig naar die beroemde rabbi. Maar de mensen duwden hem weg: “Jij met al je gestolen geld, jij die heult met de Romeinen, jij hoort er niet bij”. Toen klom Zacheüs in een boom om Jezus toch te zien of wellicht om zich voor de mensen te verbergen. Hij zat daar op het toppunt van eenzaamheid, uitgestoten door de mensen.

En ineens riep Jezus: “Zacheüs, kom uit die boom, want vandaag wil ik bij jou te gast zijn”. De mensen snapten er niets van; hoe kan Jezus’ hart nu uitgaan naar die harteloze tollenaar, hoe kan Jezus hem verkiezen boven hen? Maar Jezus zei: “Ik kom overal om te zoeken wat verloren was. Ook Zacheüs is een mens, een zoon van Abraham. Jullie manier om hem buiten te sluiten werkt niet. Ik heb jullie voorgedaan, hoe je elkaar moet bejegenen”. En Zacheüs riep: “Eindelijk iemand, die mij niet bij voorbaat afschrijft! Hoe kan ik mijn dankbaarheid tonen? Ik geef de helft van mijn rijkdom aan de armen”.

Vanaf die dag woonde er in Jericho een gelukkig mens, dankzij Jezus, de redder en verzoener van mensen.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj