Bijbelse beelden 65

13 november 2015

De tien melaatsen (Lucas 17)

Tien melaatsen smeekten Jezus hen te genezen. Jezus zegt: “Gaan jullie maar naar de priester; laat zien dat je genezen bent en hij zal jullie weer toelaten tot de gemeenschap”. Later komt er één terug om dankjewel te zeggen, en dat was een Samaritaan, een halve heiden.

In een doorsnee-parochie in Nederland is het met het kerkbezoek gesteld als met die melaatsen: één op de tien katholieken komt zondags naar de Dankzegging, de Eucharistie. We beginnen dan net als die melaatsen met het Kyrie eleison: “Heer, ontferm U over ons, genees ons, maak ons héél”. En meteen daarna doen we wat die negen melaatsen vergaten: we brengen eer aan God: Gloria in excelsis Deo. We denken niet meer aan onze nood. maar we verheerlijken Gods majesteit: “Wij eren U, wij aanbidden U, wij brengen U dank voor Uw grote heerlijkheid”.

Tien melaatsen werden genezen. Negen van hen liepen het gewone leven weer in en vonden het best zo. Eén is er werkelijk veranderd. Die negen zijn alleen maar genezen, die ene is wezenlijk gered. Mogen wij zijn voorbeeld navolgen, in grote dankbaarheid voor onze verlossing door Jezus.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj