Bijbelse beelden 69

18 december 2015

De blinde bedelaar (Johannes 9)

Waarom waren de mensen zo enthousiast over Jezus? Waarom heeft Hij zo’n onuitwisbare indruk gemaakt? Ik denk omdat Hij zo goed kon kijken en luisteren. Hij zag wat mensen dwars zat; Hij hoorde wat zij bedoelden. Jezus was als God, die ook alles zag en hoorde: “Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien; Ik heb hun jammerklacht gehoord”.

Er zat eens een blinde langs de weg te bedelen. En Jezus zag hem. Voor Jezus zijn er geen duizend blinden; Hij had aandacht voor ieder afzonderlijk. Hij ontfermt zich over elk geschonden schepsel Gods.

Niet alleen de farizeeën, maar ook de apostelen waren er van overtuigd, dat die blindheid een straf was voor de zonden van hemzelf of van zijn ouders. Zo was het hun altijd geleerd.

Door hem te genezen, bevrijdde Jezus hem niet alleen van zijn blindheid, niet alleen haalde Hij hem uit zijn isolement, maar ook verloste Hij hem van de vloek van de oude moraaltheologie. Zelfbewust en parmantig weerstaat hij de Farizeeën, die hem blijven vastpinnen op zijn zondig verleden. Hij keek met nieuwe ogen naar de wereld en naar God. Maar de Farizeeën zagen het heil niet, dat tot hen gekomen was; zij wilden star vasthouden aan het oude en begrepen niet, dat God iets nieuws begonnen was in Jezus. Zij werden ziende blind.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj