Bijbelse beelden 84

8 april 2016

De werkers van het laatste uur (Matteüs 20) Terwijl jongens in de wijnpers nog bezig zijn om druiven met hun voeten te pletten, begint de wijngaardenier met het uitbetalen van de arbeiders. De man van het laatste uur vertrekt juichend met de denarie, die hij gekregen heeft. Dat was een meevaller! De arbeider van het […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 83

1 april 2016

Jezus als de barmhartige Samaritaan (Lucas 10) De oude kerkvaders gaven nog een andere, symbolische uitleg van de parabel van de barmhartige Samaritaan. “Een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers”. Wie is die man? Dat zijn wij, de mensheid. Vertrokken uit de Stad van God maakten wij […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 82

25 maart 2016

De barmhartige Samaritaan (Lucas 10) Een Farizeeër wilde een theologische discussie op hoog niveau over het gebod: Bemin God met al wat je hebt en je naaste als jezelf. Dat van God snapte hij wel, maar wie is nou je naaste? Jezus antwoordt met een verhaal, waarin het woord God niet eens voorkomt. In dat […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 81

18 maart 2016

De verloren zoon en zijn broer (Lucas 15) Bij een parabel zit het venijn in de staart. De broer komt thuis van zijn werk. Hij werkt altijd hard. Hij leeft voorbeeldig. Gelukkig is hij niet zoals zijn broer, die niet deugt. Dan hoort hij feestgedruis en knechten vertellen hem, dat zijn broer is thuisgekomen en […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 80

11 maart 2016

De verloren zoon en de barmhartige vader (Lucas 15) In de bekende parabel van de verloren zoon wordt vooral de barmhartigheid van de vader benadrukt. Jezus wil ons in dit verhaal laten weten, dat Vader God eindeloos goed is. Als de jongste zoon zijn erfdeel opeist en de wijde wereld intrekt, houdt de vader geen […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 79

6 maart 2016

De bruidsmeisjes (Matteüs 25) Tien bruidsmeisjes wachten tot diep in de nacht op de komst van de bruidegom. Het hele evangelie staat vol van ‘breken en delen’, maar in deze parabel weigeren de vijf verstandige meisjes hun olie te delen met de anderen, die te weinig olie bij zich hebben om hun lamp brandend te […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 78

26 februari 2016

De arme Lazarus (Lucas 16) Er was eens een rijke mijnheer, die dagelijks zat te schransen, terwijl een arme man voor zijn deur lag te bedelen om een stukje brood. Maar de rijke zag hem niet, wilde hem niet zien. De arme heette Lazarus, dat betekent: God helpt. Maar God hielp niet en de rijke […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 77

19 februari 2016

Dove oren en blinde ogen (Matteüs 15) Als de Messias komt, gaan de lammen dansen, de blinden zien en de doven horen. Naar die tekst van de profeten verwees Jezus de leerlingen van Johannes, toen zij vroegen: “Bent u het of moeten we een ander verwachten?” Er ging inderdaad een kracht van Jezus uit, die […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 76

12 februari 2016

Farizeeër en tollenaar  (Lucas 18) Twee mannen gaan naar het Godshuis om te bidden. De Farizeeër begint met op te scheppen over zichzelf en af te geven op anderen: “God, ik ben Uw vrome dienaar, ik onderhoud alle wetten en ik geef geld aan de armen. Ik ben gelukkig niet zoals die tollenaar daar; die […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 75

5 februari 2016

De werken van barmhartigheid (Matteüs 25) De kern van het evangelie is, dat we de hongerigen niet zonder voedsel, de dorstigen niet zonder water, de naakten niet zonder kleding, de zieken niet zonder bezoek, de gevangenen niet zonder bevrijding en de vreemdelingen niet zonder onderdak mogen laten. Daarop zal ons leven beoordeeld worden volgens Matteüs […]

Lees meer »
1 2 3 4 5 6 12