Bijbelse beelden 83

1 april 2016

Jezus als de barmhartige Samaritaan (Lucas 10)

De oude kerkvaders gaven nog een andere, symbolische uitleg van de parabel van de barmhartige Samaritaan. “Een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers”. Wie is die man? Dat zijn wij, de mensheid. Vertrokken uit de Stad van God maakten wij de tocht door het leven en we vielen in handen van rovers. We werden slachtoffer van het kwaad. Halfdood lagen we langs de weg van het leven. De joodse priester en leviet trokken voorbij; de joodse godsdienst kon ons niet verlossen.

Toen kwam Jezus Christus voorbij, die als een barmhartige Samaritaan olie en wijn op onze wonden goot. Olie en wijn staan voor de sacramenten van doopsel en Eucharistie. Hij bracht ons naar de herberg: dat is de Kerk, en Hij betaalde de prijs; de prijs was zijn bloed. En toen Hij heenging, liet Hij twee tienlingen achter: het Woord Gods en de Sacramenten. Zo staat de Kerk als de herberg langs de weg der eeuwen; totdat Christus terugkomt op de laatste dag om alles te vergoeden.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj