Bijbelse beelden 92

3 juni 2016

Het laatste avondmaal

De Eucharistie is de herkenningsritus van de katholieken. Vanaf de eerste tijden is het Breken van het Brood het centrale gebeuren, als de christenen samenkomen om de Heer te gedenken. De eeuwen door was er een grote eerbied voor het sacrament van brood en wijn, die tekens zijn van Christus’ lichaam en bloed. Die tekens zijn nog meer geladen van goddelijke kracht dan het manna in de woestijn; en dat was toch al heel wonderlijk voedsel, dat van Godswege kwam aanwaaien.

Jezus sprak over die tekens de mysterieuze woorden: “Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; dit is mijn bloed, dat voor u vergoten wordt”. Wie met geloof dit sacrament ontvangt, ervaart dat als een intieme ontmoeting met de levende Heer, die vanuit de hemel ons dit geestelijk voedsel schenkt. We horen Jezus zeggen: “Vurig heb ik verlangd dit Paasmaal met u te eten”. Maar het mag niet bij een intens onderonsje blijven: Jezus wijst in dit sacrament van zichzelf af naar de minsten der zijnen. Zo zei Moeder Teresa tegen haar zusters: “Het heilig uur van de Eucharistie moet ons voeren naar het heilig uur van de armen. Onze Eucharistie is niet volledig, als zij ons niet voert naar de dienst en de liefde voor de armen. Wij beginnen elke dag met te pogen Christus te zien door het Brood; we gaan door Hem te zien onder de verkommerde lichamen van onze armen”.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj