Bijbelse beelden 93

10 juni 2016

De voetwassing (Johannes 13)

Waar de andere evangelisten het laatste Avondmaal bespreken, vertelt Johannes over de voetwassing. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Die zijn geschokt, want dit was het werk van een heidense slaaf. Het is een diepe vernedering, die vooraf gaat aan de vernederende kruisdood. De Godmens buigt zich ten diepste voor zijn leerlingen. Zozeer heeft Hij hen lief.

Petrus vindt het zo absurd dat hij weigert. Maar Jezus zegt: “Als je mijn liefde afwijst, loop je verloren. Dan heb je geen deel aan de verlossing van het kruis”. En Hij voegt er aan toe: “Ik heb jullie een voorbeeld gegeven om jullie duidelijk te maken, dat het gebod van de liefde zeer radicaal kan zijn”.

Jezus’ handen wasten de voeten van de leerlingen, zoals ze zieken aanraakten en genazen. Jezus vond het niet erg om vuile handen te maken, als dat voor het heil van de mensen was.

Jezus’ handen braken het brood voor velen. Breken en delen was zijn levensideaal om alles heel te maken.

Jezus’ handen waren open naar God en naar de mensen. Hij vouwde ze om te bidden en Hij opende ze voor de mensen die in vertrouwen tot Hem kwamen. “Zie, Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen, zoals Ik u heb voorgedaan”.

 

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj