Bijbelse beelden 110

21 oktober 2016

Paulus (Handelingen 9)

Op weg naar Damascus werd de kerkvervolger Saulus als door een bliksemschicht ter aarde geworpen: “Saul, Saul, waarom vervolgt ge Mij?” Hij gaf zich over aan Jezus en hij kreeg de opdracht om de apostel van de heidenen te worden. Hij was geen indrukwekkende figuur en zijn gezondheid was niet best, maar hij heeft onvoorstelbare reizen gemaakt door Klein-Azië en Griekenland om overal vol overtuiging het geloof in Jezus te verkondigen.

Overal stichtte hij christengemeenschappen, aan wie hij later brieven schreef om de liefdesband te onderhouden, hen te bemoedigen en te antwoorden op hun vragen. Veertien brieven van Paulus zijn bewaard gebleven en zijn een voorname bron van informatie over de jonge Kerk. Paulus heeft veel afgezien en geleden, maar de liefde van Christus dreef hem voort. “Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Ik ben er van overtuigd, dat dood noch leven noch enige schepsel ons kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus.”

110_paulus_areopaag

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj