Bijbelse beelden 108

7 oktober 2016

Het evangelie van Matteüs eindigt met een climax, het machtswoord van Jezus: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat en onderwijst alle volkeren en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zie, Ik ben met U alle dagen tot de voleinding der wereld”.

Op het beeldhouwwerk zien we Jezus verdwijnen in de verte; Hij stijgt op naar de vader, nadat Hij zijn leerlingen de opdracht had gegeven om aan alle volkeren de blijde boodschap te brengen. Terwijl de meesten nog vol verbazing Jezus nastaren, gaan enkelen al op weg als geloofsverkondiger. Dit wordt geïllustreerd met een verhaal uit de Handelingen der Apostelen.

Een voorname Ethiopiër, opperschatmeester van de koningin, was op de terugweg naar huis. Hij was in Jeruzalem geweest en had daar een boekrol gekocht van de profeet Jesaja. Hij las: “Als een schaap werd hij ter slachtbank geleid, maar hij opende zijn mond niet”. De apostel Filippus stond langs die weg te liften en legde hem de tekst uit. Hij vertelde over Jezus, over zijn leven, zijn lijden, zijn dood en verrijzenis. De Etiopiër was zo onder de indruk, dat hij, toen ze langs een rivier kwamen zei: “Ik geloof in Jezus, wil je me dopen?” En aldus geschiedde.

Zo zijn duizenden Nederlandse missiezusters, paters en broeders de wijde wereld ingetrokken om de goedheid van het evangelie te brengen naar vele volkeren. Zij vonden kracht in Jezus’ belofte: “Zie, Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld”.

 

beeld: pater Herman Falke scj
tekst: pater Piet Schellens scj