Viering van barmhartigheid

5 december 2015

Gezamenlijke eucharistieviering, woensdag 9 december 2015, 19.00 uur
St. Willibrorduskerk Deurne

Onze ‘nieuwe parochie’ bestaat bijna één jaar. Er is in dat jaar veel werk gezet. Veel is ook hetzelfde gebleven. We zoeken een evenwicht tussen eigenheid en gezamenlijkheid.

Enkele keren per jaar kiezen we er nadrukkelijk voor om samen te vieren. Op 2 februari jongstleden hebben we de fusie gevierd en de installatie van pastoor Paul Janssen. Op Witte Donderdag vierden we samen het Laatste Avondmaal.

Binnenkort is er nog een bijzonder moment dat we niet zomaar voorbij willen laten gaan. Op 8 december 2015, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, opent paus Franciscus het “Heilig Jaar van de Barmhartigheid”.

Een dag later, op woensdag 9 december 2015, sluiten wij ons daarbij aan in een bijzondere Mariaviering. Deze begint om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk aan de Markt te Deurne. Het is een gezamenlijke eucharistieviering voor heel de parochie.

Barmhartigheid is geen nieuw woord. Op tal van manieren wordt in onze omgeving de zorg voor de medemens vormgegeven. In de viering spreken wij onze waardering hiervoor uit.

Zegening Mariamantel

Maria is de Moeder van Barmhartigheid. Onder haar mantel mogen wij schuilen, bij haar kun je altijd terecht. De viering krijgt dan ook een extra accent met de zegening van de wintermantel voor het Deurnese Mariabeeld. Het is de derde mantel die de paramentengroep heeft gemaakt. Het ontwerp voor het volgende project krijgt al vorm.

Zie ook het artikel op de website van het Weekblad voor Deurne.

Ontmoeting

Na de viering is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Wij nodigen alle parochianen van harte uit om op 9 december 2015 mee te vieren!

Met hartelijke groet,

namens pastoraatsgroep en parochiebestuur,
pastoor Paul Janssen