Verademing

10 oktober 2016

Dit weekend ontvingen we het kersverse beleidsplan van onze nieuwe bisschop, met de titel “Samen bouwen in vertrouwen”.

Het is een verademing om in onze tijd van vandaag, die lijkt gefundeerd op one-liners van mensen die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, mensen die polariserend in de media acteren en uitsluitend kunnen wijzen op discriminatie, haat zaaien en op onbeschofte wijze hun eigen gelijk bevechten, een eerste verslag te lezen van de ervaringen die monseigneur De Korte heeft opgedaan in zijn ronde door het zijn Bisdom. Hij heeft goed geluisterd. Tussen de regels door lezen we veel opmerkingen die we als pastoraatsgroep en bestuur in ons dekenaat hebben gemaakt.

De vertaling van die ontmoetingen in de beleidsvisie die er nu ligt, draagt de kern van hoop en vertrouwen. De bisschop neemt een open houding aan: iedereen mag er zijn, gunt ruimte en wil luisteren naar alle stemmen in zijn bisdom. De Korte stelt dat we een open hart en huis moeten hebben voor de ander en dat we ons niet mogen laten leiden door oordelen of vooroordelen. Vertrouwen, daar draait het om. Dat geeft veel ademruimte.

En natuurlijk is het aardig dat in het beleidsplan ook de expositie ‘Reflectie’ in onze Deurnese St. Willibrorduskerk wordt genoemd als creatief voorbeeld van hoe kerk en samenleving elkaar kunnen ondersteunen.

U kunt hier de volledige tekst van het beleidsplan “Samen bouwen in vertrouwen” lezen:

[gview file=”http://www.heiligewillibrorddeurne.nl/wp-content/uploads/2016/10/Samen-bouwen-in-vertrouwen.pdf”]