Pauselijke onderscheiding voor Jan van der Wallen

5 april 2015

Op zondag 5 april 2015, Eerste Paasdag, vond in de Liesselse parochiekerk een bijzondere gebeurtenis plaats. Door Paus Franciscus is de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend aan de heer Jan van der Wallen uit Liessel.

Jan van der Wallen is sinds vele tientallen jaren als vrijwilliger actief binnen de Liesselse parochie. Hij besteedt zijn vrije tijd in grote mate aan dit vrijwilligerswerk, eerst naast zijn fulltimebaan, later na zijn pensionering breidde hij dit vrijwilligerswerk verder uit.

Toen hem in de jaren negentig door een toenmalige bestuurslid de vraag werd gesteld of hij niet iets voor de parochie wilde doen, “wat rekeningen betalen en tien keer per jaar een vergadering bijwonen”, zei hij daarop volmondig: “Ja”. Wat eenvoudig begon, is later uitgegroeid tot een heel uitgebreid takenpakket.

In 1995 nam hij de verantwoordelijkheid op zich voor de begraafplaatsadministratie en bijkomende werkzaamheden. Tot op heden verricht hij deze werkzaamheden.  In 1996 aanvaardde hij daarnaast een bestuursfunctie binnen het kerkbestuur van de parochie Liessel met als taak penningmeester. In 2001 ging de parochie een pastoraal samenwerkingsverband aan met de parochies van Neerkant en Helenaveen. Jan van der Wallen heeft sindsdien zitting in de parochieraad van Liessel, een adviserend overleg richting bestuur. Hij fungeerde tot 1 januari 2015 als uitvoerend penningmeester van de Liesselse parochie.  Zaken rondom het personeel en de vele vrijwilligers behoren eveneens tot zijn takenpakket. Verder zet hij zich in voor de avondwakegroep en bij uitvaartdiensten als coördinator en contactpersoon bij de begrafenisondernemingen . Naast bovenvermelde zaken is hij coördinator en aanspreekpunt inzake de werkgroep begraafplaats,  werkgroep bouwtechnische zaken, werkgroep restauratie kerk, werkgroep kerkinterieur en werkgroep kerkversiering. Verder is hij betrokken bij de werkgroep kosters waar hij contactpersoon is en assistentie verleent. Hij is actief bezig met het bezorgen van poststukken bij de parochianen, attenties vrijwilligers en zieken. Op oproepbasis is hij beschikbaar voor de werkgroep archief. Verder fungeert hij als coördinator bij bijzondere activiteiten,  te denken valt aan kerkelijke jubilea, herdenkingsdiensten en dodenherdenking, medewerking parochie bij dorpsevenementen.

Mogelijk zijn er nog zaken aan de aandacht ontsnapt maar het beeld blijft: Jan van der Wallen is een man die bij voorkeur op de achtergrond met weinig woorden en zonder enig eigen belang heel veel goede daden verricht voor medemens, kerk en samenleving.

Aan het einde van de eucharistieviering op het hoogfeest van Pasen werden de versierselen die  horen bij de pauselijke onderscheiding door pastor van Eerd uitgereikt.

Jan, namens de parochiegemeenschap, van harte gefeliciteerd!