Bijbelse beelden 51

17 juli 2015

Sint Jan de Doper (Marcus 1 en 6)

In Judea was de priesterzoon Johannes ook groot geworden. En hoe! Zijn vader Zacharias nam hem mee naar de tempel; daar was hij kind aan huis en werd vertrouwd met de joodse tradities. Maar Johannes ontdekte, dat het niet klopte. Hij zag, dat de daden van de mensen niet overeen kwamen met de idealen, die zij beleden. Zij noemden zich kinderen van Abraham en Gods uitverkorenen, maar ze gingen gewoon door met onrecht en geweld.

Toen werd Johannes een dissident. Hij ruilde zijn zwarte synagogepak voor een kemelharen kleed en stichtte een soort open retraitehuis bij de Jordaan. Daar riep hij de mensen op tot bekering met onvervalste donderpreken.

“Adderengebroed, jullie die mensen afperst, overvraagt, tekortdoet om er zelf beter van te worden: God is jullie gebeden spuugzat. Hij zal de vloer met jullie aanvegen. Jullie moeten anders gaan leven. Als je eten en kleren genoeg hebt, deel die dan met wie niets heeft. Al wie zo wil meewerken aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid, zal ik dopen als teken van ommekeer”.

Zo werd Johannes de wegbereider van de Messias. Maar omdat hij zijn mond ook niet hield tegen de koning, die hij overspel verweet, werd hij gevangen gezet en onthoofd.

 

beeld: pater Herman Falke scj;
tekst: pater Piet Schellens scj