Overweging: ‘t Is nix

15 februari 2015

Jaar B, 6e zondag door het jaar, 15 februari 2015 Carnavalszondag Genesis 1,1 – 2,4 en Marcus 1, 40-45 Bij de Carnavalsmis in de Deurnese St. Willibrorduskerk hebben we als thema gekozen “’t Is nix”. Zoekende naar materiaal kwam ik op het spoor van enkele gedichten en gedachten die aan het denken zetten. Dit confronterende […]

Lees meer »

Overweging: De reis naar binnen

8 februari 2015

Jaar B, 5e zondag door het jaar, 8 februari 2015 Job 7,1-4.6-7 en Marcus 1,29-39 Het was een geweldige avond, maandag, bij mijn installatie als pastoor van de nieuwe parochie Heilige Willibrord Deurne. Er hing een warme sfeer onder de kerkgangers die van alle windstreken van de parochie waren samengekomen. De gezamenlijke gilden met hun […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 30

6 februari 2015

Tobias en Sara (Tobit 2, 6, 8) Tobit is de familiegeschiedenis van een vroom Joods gezin, dat in ballingschap leeft in Ninivé. Het is een troostboek voor de Joden, die van huis en haard verdreven zijn: God kent jullie bittere lot, maar als je trouw blijft aan zijn Verbond, stuurt Hij zijn engel om alles […]

Lees meer »

Overweging: Installatie pastoor Paul Janssen

4 februari 2015

Welkomstwoord door vice-voorzitter Wilma Koolen-Hermkens Van harte mag ik U welkom heten, op dit feest van Maria Lichtmis, hulpbisschop mgr. Mutsaers, beide concelebranten pastoor Eugène van Eerd, pater Piet Schellens, diaken Bart Jansen, u, pastoor Paul Janssen die tijdens deze feestelijke viering van de Eucharistie vandaag officieel geïnstalleerd wordt als pastoor van de nieuwe Fusieparochie […]

Lees meer »

Sfeervolle ouderenviering in Zeilberg

De eerste ouderenviering in Zeilberg was een groot succes. Op woensdag 4 februari 2015 waren er zo’n veertig enthousiaste deelnemers in Den Draai. Na afloop werd er gezellig gebuurt onder het genot van een kopje koffie of thee, aangeboden door Jan en Anita. De volgende ouderenviering in Den Draai is op woensdag 4 maart 2015 […]

Lees meer »

Indrukwekkende installatieviering

3 februari 2015

Op maandag 2 februari 2015, Maria Lichtmis, werd pastoor Paul Janssen door mgr. R. Mutsaerts geïnstalleerd als pastoor van de nieuwe parochie Heilige Willibrord Deurne. Met de brandende kaarsen, die horen bij Maria Lichtmis, de trommels, bazuinen en vaandels van de gezamenlijke Deurnese gilden, de massale samenzang met Bert Augustus aan het Smitsorgel en Harry […]

Lees meer »

Overweging: Samen

1 februari 2015

Jaar B, 4e zondag door het jaar, 1 februari 2015 Deuteronomium 18, 15-20 en Marcus 1, 21-28 De film over Michiel de Ruijter deed al stof opwaaien nog voordat hij is verschenen. De duistere kant van het leven van de beroemde admiraal wordt niet belicht: zijn vermeende bijdrage aan de slavenhandel als kapitein op de […]

Lees meer »

Bijbelse beelden 29

30 januari 2015

Judit, de glorie van Israël (Judit 12 en 13) Aan de tijd van de ballingschap hebben we een aantal boeiende verhalen te danken. Ik neem u eerst mee naar de Assyrische overheersing (rond 700 v. Chr.). Het boek Judit is een heldenepos om de vervolgde Israëlieten te bemoedigen. Ninivé was een poel van bederf en de […]

Lees meer »

Overweging: Huilen

25 januari 2015

Jaar B, 3e zondag door het jaar, 25 januari 2015 Jona, 3, 1-5.10 en Marcus 1, 14-20 In Manilla vertelde een twaalfjarig meisje aan de paus over hoe het is om op straat op te groeien, zonder huis, zonder thuis. “Waarom laat God dit gebeuren?” vroeg ze en ze huilde. Paus Franciscus kwam van zijn […]

Lees meer »

Ton van Oosterhout ofm overleden

21 januari 2015

Op dinsdag 20 januari 2015 is onze trouwe assistent pastor Ton van Oosterhout ofm geheel onverwacht thuis overleden. Hij is 70 jaar geworden. Hoewel hij al een tijdje tobde met zijn gezondheid was hij optimistisch over zijn herstel. Als hij zijn viervoeter maar bij zich had, dan voelde hij zich meteen beter. Na zijn afscheid bij […]

Lees meer »
1 75 76 77 78 79 82