Nieuws

Vastenactiemaaltijd in Deurne 15 maart 2024

Vastenactie in Deurne De gezamenlijke diaconieën van de Katholieke en Protestantse kerken nodigen u uit voor een Vastenactiemaaltijd in Deurne. Het zal een Afrikaanse, vegetarische maaltijd zijn, met ook informatie over het lopende project. Bovendien zullen er prachtige bloemstukjes worden verloot. De opbrengst komt geheel ten goede aan het campagneproject in Zimbabwe.  Waar:               Reddingiushuis, […]

Lees meer »

Bestellen Huispaaskaars 2024 t/m vrijdag 1 maart

Bestellen huispaaskaars tot en met vrijdag 01 maart         Ook dit jaar geven wij u de gelegenheid om een fraaie huispaaskaars te bestellen. Op de kaarsen staat de verrezen Heer symbolisch voorgesteld als  het zegevierend offerschaap, dit voor de goudgele stralenkrans van de morgenzon die met zijn gloed alles verlicht en de eerste nieuwe morgen […]

Lees meer »

Belicht

Dieter Hedebouw nieuwe pastoor van Deurne

foto: ED, Marc Bolsius De bisschop heeft per 1 juli 2022 Dieter Hedebouw benoemd tot opvolger van pastoor Paul Janssen. Dat werd dit weekend tijdens de vieringen in de kerken bekend gemaakt. Het bestuur formuleerde het aldus: “Toen wij eind verleden jaar van onze pastoor, Paul Janssen, hoorden dat hij was gevraagd als pastoor van […]

Lees meer »

Overweging

Gij die mij ruimte geeft

 Jaar C, 14e zondag door het jaar, 3 juli 2022 Lucas 10,1-9 Een van de mooiste verhalen die ik hier heb leven kennen was toen ik nog maar pas hier was. De jongeren van VIP 20 hadden hun Willibrordustocht, een flinke wandeltocht met een gezellig samenzijn na afloop. Iedereen had ingrediënten voor soep bij zich. […]

Lees meer »