Nieuws

Actie Kerkbalans 2019

Dit artikel gaat over geld. Daarover moet ik helder zijn. Ik word blij wanneer ik zie dat velerlei activiteiten kunnen plaatsvinden dankzij de ondersteuning en toewijding van bestuur, pastoraatsgroep en zo’n 750 vrijwilligers: veelsoortige vieringen rond alle levensfases; bijeenkomsten voor doopouders, trouwparen, eerste communicanten, vormelingen; aandacht voor armoede, eenzaamheid, dichtbij en wereldwijd. Parochiecentrum en parochiebureaus […]

Lees meer »

Stormschade op kerkhof Liessel

Op dinsdag 4 juni 2019 in de late avond woedde een korte maar hevige storm in Liessel. Ten gevolge hiervan waaiden vele bomen om of werden beschadigd. Zo ook een drietal bomen op het kerkhof bij de kerk. Er is een flinke ravage ontstaan door de vallende bomen die op een groot aantal grafmonumenten terecht […]

Lees meer »

Agenda

Belicht

Expositie: 950 jaar Kerk in Deurne

Meer dan 1000 jaar Ziel van het Dorp Op zondag 16 juni wordt aansluitend aan de viering van 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne de expositie “950 jaar Kerk in Deurne” geopend. De expositie is tot en met 20 oktober te bezichtigen elke dag (behalve maandag) tussen 14.00 en 16.00 uur. Op 6 mei […]

Lees meer »

Overweging

Fout of goed ?

 Jaar C, 15e zondag door het jaar, 14 juli 2019 Lucas 10, 25-37 “Het kwaad zit in ieder mens…” Die scherpe uitspraak blijft hangen en geeft te denken. De acteurs in de musical “Zuidwal” van het Dr.-Knippenbergcollege strooiden op een frisse en ontwapenende manier meer van zo’n confronterende uitlatingen uit over het publiek. Erik Vink, […]

Lees meer »