Nieuws

Viering van Ontmoeting

Op zaterdag 29 juni 2019 organiseren wij voor de 12e keer de Viering van Ontmoeting. De eucharistieviering begint om 15.00 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne. Seniorenkoor De Oude Weelde zal zingen. Ook worden er veel Marialiederen ten gehore gebracht, die door iedereen meegezongen kunnen worden. De Mariahulde is voor veel mensen het hoogtepunt van […]

Lees meer »

Actie Kerkbalans 2019

Dit artikel gaat over geld. Daarover moet ik helder zijn. Ik word blij wanneer ik zie dat velerlei activiteiten kunnen plaatsvinden dankzij de ondersteuning en toewijding van bestuur, pastoraatsgroep en zo’n 750 vrijwilligers: veelsoortige vieringen rond alle levensfases; bijeenkomsten voor doopouders, trouwparen, eerste communicanten, vormelingen; aandacht voor armoede, eenzaamheid, dichtbij en wereldwijd. Parochiecentrum en parochiebureaus […]

Lees meer »

Agenda

Belicht

Expositie: 950 jaar Kerk in Deurne

Meer dan 1000 jaar Ziel van het Dorp Op zondag 16 juni wordt aansluitend aan de viering van 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne de expositie “950 jaar Kerk in Deurne” geopend. De expositie is tot en met 20 oktober te bezichtigen elke dag (behalve maandag) tussen 14.00 en 16.00 uur. Op 6 mei […]

Lees meer »

Overweging

Geest van verbondenheid

Hoogfeest van de heilige Drie-eenheid Spreuken 8, 22-31 en Johannes 16, 12-15 Vandaag, op het feest van de heilige Drie-eenheid wordt het belang van de heilige Geest onderstreept, een wezenlijke schakel tussen Vader en Zoon, tussen hen en ons mensen. Over die Geest ging vorige week een uitzending van een bijzondere Pinksterviering vanuit de Broerekerk […]

Lees meer »